Uppstod under 1900-talets första decennium bland Los Angeles svarta befolkning. I Sverige vann rörelsen insteg i Svenska Baptistsamfundet fr.a. genom pastorn Lewi Pethrus. Pethrus och Filadelfiaförsamlingen i Stockholm uteslöts 1913 ur baptistsamfundet efter kontroverser kring nattvardssyn och den karismatiska väckelsen. Pingstförsamlingarna betonar bibeltro och vill återuppliva den andeutgjutelse som skedde i Jerusalem på den första pingstdagen genom bl.a. andedop, tungotal och helbrägdagörelse. Viktigt är också läran om rättfärdighetgörelse genom tro och ett disciplinerat kristet liv. Rörelsen finns spridd i hela landet och är en av de största frikyrkorna med omkring 90000 anhängare i knappt 500 församlingar.

kategorier 1

Flammor
Tidskrift av pastor Holger Nilsson från Vetlanda.
Ibra Radio
Sänder radio till missionsländer i hela världen.
Jesusmissionen
Information om missionärerna Peter och Anette Kujalas verksamhet.
Nyhemsveckan
En av pingströrelsens största konferenser i Sverige. Hålls i juni månad varje år i Nyhem strax utanför Mullsjö.
Pingst.se
Startplats för dig som vill hitta Pingströrelsen i Sverige på Nätet.
Pingstmissionens utvecklingssamarbete
En välgörenhetsorganisation som satsar på barn och familjer runtom hela världen.

Denna kategori på andra språk: 13

[Mozilla with Cross]
Senast uppdaterad:
februari 22, 2017 at 6:24:10 UTC
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser
Regionalt
Vetenskap
Webbutiker