Kristendomen i Orienten kom redan tidigt att utvecklas på ett annat sätt än i Västeuropa. Vid kyrkomötena i Efesos 431 och Chakedon 451 då viktiga teologiska strider om hur man skulle uttrycka att Jesus var både Gud och människa avgjordes kunde flera kyrkor i Orienten inte ansluta sig till de formuleringar som antogs. Inom det romerska riket fanns skillnader mellan kyrkan i öst och väst. Dessas förstärktes genom att kunskaperna i grekiska avtog i väst och att riket delades. På 1000-talet ledde spänningarna till en öppen konflikt där påvens sändebud bannlyste patriarken av Konstantinopel. I och med det fjärde korståget på 1200-talet, då Konstantinopel brändes och plundrades av västeuropeiska korsriddare, permanentades schismen som består än idag. I Sverige finns en mängd olika orientaliskt och östligt ortodoxa kyrkor som till allra största delen består av invandrare från ortodoxa länder. Tillsammans har de omkring 100000 medlemmar. De största samfunden är: Serbisk ortodoxa kyrkan, Syrisk ortodoxa kyrkan och Grekiska ortodoxa kyrkan. I Finland finns en finsk-ortodoxa kyrka som tillsammans med den evangelisk-lutherska räknas som statskyrka i landet.

kategorier 1

Armeniska Apostoliska kyrkan
Information om gudstjänsttider och om Armenien.
Grekisk-ortodoxa gammalkalendariska kyrkan
En grupp som aldrig accepterade införandet av den gregorianska kalendern i den Grekisk-ortodoxa kyrkan.
Kristi förklarings ortodoxa kyrka
Församling i Stockholm. Gudstjänsttider och kontaktinformation.
Munkrepubliken Athos
På Athos eller det Heliga Berget lever mer än 2000 munkar dels i de 20 ortodoxa klostren och dels i mindre grupper eller som eremiter.
Ortodoxa kyrkor i Sverige
Länkar och adresser till ortodoxa kyrkor.
Ryska Ortodoxa Kyrkan i Sverige
Församlingar, ortodoxins historia och länkar till rysk kultur i Sverige.
Sirillus
Bengt Pohjanens ortodoxa projekt i Överkalix. Bl.a. finns en rysk kupolkyrka och ett ikongalleri.
Valamo kloster
Finlands ortodoxa kyrkans enda munkkloster. Klostrets historia, kyrkor och gästservice.

Denna kategori på andra språk: 19

[Orthodox_Mozilla]
Senast uppdaterad:
februari 22, 2017 at 6:15:09 UTC
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser
Regionalt
Vetenskap
Webbutiker