Kristna organisationer. Kyrkor och samfund listas utan under World: Svenska: Samhälle: Religion: Kristendom: Samfund. Organisationer som endast verkar inom ett samfund listas under respektive samfunds kategori.

kategorier 10

Se också: 1

Attitude motorclub
Kristen motorklubb.
Franciskanska tredje orden
För dem som är intresserade av franciskansk andlighet utan att vilja bli munk eller nunna. Den svenska grenen är knuten till Svenska kyrkan.
Genesis
Verkar för en kreationistisk syn på världens tillkomst. Information om skapelse och evolution.
Kristna Fredsrörelsen
En ickevåldsorganisation som gräver på djupet.
Kristna radionätet
En riksorganisation för den kristna radion i Sverige.
Kristnet - Sveriges kristna datorförening
Ideell datorförening med verksamhet i hela Sverige. Riktar sig till dem som är intresserade av hur man kan använda datorer i mission, bibelstudier, söndagsskola och församlingsarbete.
New Life Mission
Sprider böcker av Paul C. Jongs.
Riksförbundet Kristen Fostran
Verkar för att Sveriges barn och ungdom i hem och skola fostras i evangelisk kristen anda samt vill främja folkbildning och samhällsutveckling.
Stiftelsen Sverige och Kristen Tro (SSKT)
Verkar för saklig information och för att ge analyser av aktuella samhällsfrågor i relation till kristna och humanistiska värderingar.

Denna kategori på andra språk: 9

[Mozilla with Cross]
Senast uppdaterad:
februari 22, 2017 at 6:15:05 UTC
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser
Regionalt
Vetenskap
Webbutiker