Islam uppstod kring Muhammed, som förkunnade dom och omvändelse. Gud beskrevs som god, mäktig och som människornas försörjare. På detta borde människorna svara med tacksamhet och gudsdyrkan. Motsättningarna mellan Muhammed och den befintliga polyteistiska kulten ledde till krig som Muhammed och hans anhängare gång efter annan vann. Vid sin död, 632 e.Kr, var Muhammed härskare över hela den arabiska halvön. Den centrala punkten i islams lära är monoteismen. Gud (arabiska: Allah) är en och ingen får, eller kan, sättas vid sidan av Gud. Människan är skapad att tjäna Gud och bör därför följa Guds lag, som den uppenbarats genom Muhammed. Koranen är islams heliga skrift som enligt traditionen givits Muhammed genom ängeln Jibril (Gabriel). Koranen är det rättesnöre som alla andra skrifter bedöms efter. I kategorin finns allt som religionshistoriskt kan hänföras till islam utan att något ställningstagande görs om vad som är rätt islam.

kategorier 4

Islamska.org
Omfattande information om islam. Bl.a. om människosyn, kvinnosyn, alkohol, trosartiklar, gudsdyrkan och mänskliga rättigheter.
Att leva islam
Texter ur den islamiska traditionen och referenser av islam som medelväg mellan extremism och modernism.
Islam och livet efter detta
En artikel om synen på döden i islam. Av Christin Dahlgren.
Islam.se
Information om teologin samt ett uppslagsverk över islamiska ord.
Islamguiden
Artiklar om islamsk tro till islams försvar mot den bild massmedierna oftast visar.
Islamiska högtider
Lista över muslimska högtider med korta förklaringar.
Den Islamiska Traditionen
Texter om den oföränderliga religionen, synen på Jesus, och islamsk jämlighet.
Ordlista
Förklaringar av vanliga islamska ord.
Qur'ân och Sunnah i ljuset av Salafs förståelse
Omkring 400 artiklar i olika trosfrågor.
Sayeds islamiska hemsida
Om integration och islam som ideologi.

Denna kategori på andra språk: 37

[Moslem]
Senast uppdaterad:
maj 20, 2016 at 17:54:05 UTC
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser
Regionalt
Vetenskap
Webbutiker