Hinduismen är en av världens äldsta religioner. Den har ingen gemensam organisation, ingen stiftare, ingen gemensam lära eller helig skrift. Någon exakt och vetenskaplig definition av hinduismen har man aldrig kunnat enas om. Hinduismen har sitt ursprung i Indien som än idag är hinduismens centrum, även om hinduiskt inflytande kan spåras långt utanför Indiens gränser. Hinduiska läror är ofta komplexa och svåra att förstå för en västerlänning. Mest känd är tron på återfödelsen (reinkarnation) och tron att handlingar enligt dharma (den kosmiska och moraliska ordningen) kan bryta återfödesekretsloppet (samsara).
Atman-Brahman
Atman och Brahman är grundläggande begrepp i hinduismen. Artikel från tidskriften Sökaren.
Brahma Kumaris andliga världsuniversitet
Brahma Kumaris ger kurser i meditation, raja yoga, positivt tänkande och self managing leadership.
Hare Krishna center i Stockholm
Information om verksamhet och tro.
Hare Krishnasamfundet Shri Chaitanya Saraswat Math
Information om Krishna-tron så som den förts vidare inom Shri Chaitanya Saraswat Math. Originaltexter, musik och ordlista.
Maharaji
Flash-animationer med aforismer och tänkespråk.
Vedanta
Vedanta är slutet av Vedaböckerna, som av hinduer betraktas som gudomlig sanning.

Denna kategori på andra språk: 21

[Hindu Mozilla]
Senast uppdaterad:
december 20, 2013 at 15:05:04 UTC
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser
Regionalt
Vetenskap
Webbutiker