Hedendom är tro baserad på föreställningar om besjälad natur och en mångfald av gudomliga väsen. Kallas ibland för naturreligioner. Hedniska religioner är vanligen geografiskt begränsade och karaktäriseras av geografisk och kulturell särart från sitt respektive område och folk. En del hedniska religioner är rekonstruktioner eller revitaliseringar av äldre religioner.

kategorier 2

Denna kategori på andra språk: 14

[Leaning Mozilla]
Senast uppdaterad:
januari 5, 2017 at 16:24:10 UTC
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser
Regionalt
Vetenskap
Webbutiker