Gnosticism är ett samlingsbegrepp för dualistiska grupper som växte fram århundradena e.Kr. Mycket tyder på att rötterna är äldre än så men ursprunget är fortfarande okänt. Gnosticismen är inte någon enhetlig rörelse och lärorna kan variera. Utmärkande är dock dualismen mellan en god och en ond kraft. Den högste Guden är helt skild från skaparguden, demiurgen. Skapelsen ses som ond och ett resultat av demiurgens uppror. Detta leder till drastiska omvärderingar av mycket i Bibeln. T.ex. ses ormen som lockade till avfall från demiurgen som god. Lösningen för människan är att själen kommer ur skapelsens fängelse och att själen får vandra tillbaka genom eonerna till "Ljustes boning". Detta sker genom att man får del av den sanna kunskapen "gnosis". Gnostiker existerade ofta som slutna grupper inom kristna församlingar i tidigkristen tid. De såg sig som en kristen elit som hade den verkliga insikten. Från detta tog kyrkan mycket starkt avstånd. Gnostiska tankar har även spelat en stor roll utanför gnosticismen, t.ex. i en del nyandliga rörelser under 1900-talet.

Denna kategori på andra språk: 6

[Mozilla Angel]
Senast uppdaterad:
februari 15, 2015 at 7:35:06 UTC
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser
Regionalt
Vetenskap
Webbutiker