Zenbuddhismen uppstod kring munken Bodhidharma i Japan under 400-talet eller tidigt 500-tal. Zen är främst en meditationsskola och betonar att meditationen ger möjlighet till omedelbar insikt (satori) om tingens natur. Den dominerande zenskolan är Soto som betonar stillasittande meditation och menar att insikt är ett tillstånd hos den upplyste och aldrig kan nås genom strävan.
Lund zen center
Information om verksamheten.
Svenska Soto zenföreningen
Medlemskaps- och kontaktinformation.
Tao Zen
Verksamhet för spridandet av kunskaper om buddhismen i allmänhet och zen, i den södra chan-skolans tradition, i synnerhet. Texter, beskrivningar av ritualer, bilder och en webbshop.
Zen distansträning
Zazenträning via e-post.
Zenbuddhistiska samfundet
I Stockholm. Om zazen, zenträning och övrig verksamhet.

Denna kategori på andra språk: 10

[Mozilla Angel]
Senast uppdaterad:
april 3, 2014 at 12:05:05 UTC
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser
Regionalt
Vetenskap
Webbutiker