Buddhismen uppstod i Indien för mer än 2000 år sedan. Grundaren, Siddhartha Gautama, kallas buddha som betyder 'upplyst'. Efter sin upplysning predikande han att allt är lidande. Lidandets källa är människans livstörst. Om denna bara kan utsläckas så kan människan nå nirvana, ett tillstånd då lidandet upphört. Vägen dit går genom den åttafaldiga vägen: rätt åskådning, rätt sinnelag, rätt tal, rätt handlande, rätt vandel, rätt strävan, rätt vaksamhet och rätt försjunkande. Buddhism är en religion med många riktningar och organisationer. Alla varianter av buddhism som grundar sig på Buddhas läror hör hemma under denna kategorin.

kategorier 2

Buddha dhamma sangha
Personlig hemsida om theravadabuddhism. Av Kerstin Jönhagen.
Buddhist.se
Diskussionsforum för svenska buddhister och de som är intresserade av religionen.
International Buddhist Progress Society
Information om organisationen, nyheter och länkar.
Ngedön Drupgyu Ling
Karma Kagyu meditationsgrupp i Stockholm.
Theravadasamfundet
Personlig hemsida om theravada buddhism.
Vipassana Skandinavia
Information om den buddistiska meditationstekniken, samt om kurser i Ödeshög.

Denna kategori på andra språk: 32

[Mozilla Angel]
Senast uppdaterad:
juni 12, 2016 at 11:35:04 UTC
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser
Regionalt
Vetenskap
Webbutiker