Humanitära organisationer är de som ägnar sig åt att förbättra förhållandena för människor. Detta innebär t.ex. organisationer för att ge mat, husrum, medicinskt bistånd, katastrofhjälp, utbildning och utvecklingshjälp.

kategorier 3

Se också: 1

ABC - Aktiva insatser med världens Barn i Centrum
En liten biståndsorganisation med småskalig verksamhet som fokuserar på utbildning, hälsovård och att hjälpa människor till inkomstgenererande sysselsättning.
Afrikagrupperna
Solidaritetsrörelsen för södra Afrika och en rättvis värld arbetar med information, opinionsbildning och insamlingar av pengar och material i Sverige.
Barnfonden
En fadderorganisation som förmedlar stöd till barn och familjer genom utvecklingsprojekt i Afrika, Asien och Latinamerika. Information om hur man blir fadder, om samarbetsorganisationer, och om de länder man bedriver verksamhet i.
Chigambas
En svensk, oberoende organisation som arbetar med att ordna faddrar till barn i Gambia.
CISV Sverige
En internationell fredsfostrande förening som jobbar för ökad förståelse mellan barn och ungdomar från olika kulturer.
Emmaus Björkå
Oberoende solidaritetsorganisation som omvandlat insamlade kläder, möbler och prylar till bistånd sedan 1965. Loppmarknader och butiker på flera orter i södra Sverige.
Emmaus i Umeå
Jobbar med konkret bistånd till främst Latinamerika.
Forum Syd
Enskilda organisationers biståndssamverkan med över 250 medlemsorganisationer. Information om medlemmar, verksamhet och opinionsbildning.
Föreningen Östhjälpen
Information om vår hjälpverksamhet i Albanien och Rumänien.
Gambiagrupperna
Biståndsorganisation som bygger och utrustar skolor i Gambia samt stöder kvinno- och miljöprojekt. Delvis finansierad av SIDA.
Individuell Människohjälp
En svensk biståndsorganisation, grundad 1938. IM arbetar med och för människor oavsett nationalitet, religion och politiska övertygelse.
Insamling Zambias Barn
Ideell förening, godkänd av stiftelsen för insamlingskontroll, som arbetar för att barnen i Zambia skall få en tryggare uppväxt och omvårdnad.
Läkare utan gränser
Medicinskt orienterad hjälporganisation som också tillhandahåller mat och andra förnödenheter vid behov. Information om aktuella, internationellt grundade, satsningar.
Operation Mercy
arbetar med bistånd i Nordafrika, Mellanöstern och Kaukasus.
Projekt Eden
Ett humanitärt hjälp-projekt som motarbetar ökenspridningen i Sahelområdet genom att direktså ätliga torktåliga växter.
Rädda Barnen
Information om organisationens arbete för barns rättigheter. Pressreleaser, tidningen Barnen och vi, information om Rädda Barnens programverksamhet, organisation etc. Möjlighet att läsa om, och beställa, Rädda Barnens förlagsprodukter.
SOS-Barnbyar
Verkar för att ge föräldralösa barn permanenta hem.
Spånga Blåband
Mångkulturell förening som arbetar för integration, gemenskap och delaktighet i samhället och mot droger och främlingsfientlighet.
Stiftelsen Hjärnfonden
Informerar om och finansierar forskning kring hjärnans sjukdomar. Hjärnfonden står under tillsyn av Stiftelsen för Insamlingskontroll.
Svalorna, Indien-Bangladesh sektionen
Arbetar aktivt för att bekämpa fattigdom och sociala orättvisor i världen.
Svenska Afghanistankommittén
Organisation som verkar för att sprida information om Afghanistan och bedriva utvecklingssamarbeten. Information om landet, svenska, afghanska och engelska vänskolor, och om kommitténs arbete och lokalföreningar.
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
Partipolitiskt obunden organisation som bildades 1883. Om medlemskap, frågor man driver, aktioner och aktiviteter, nyheter och dokument.
UBV Eskilstuna
Arbetar med solidaritetsarbete i Sverige och Latinamerika.
Utan Gränser
Bistånd genom hjälp till självhjälp. Utan Gränser arbetar för att människor i u-länder ska kunna försörja sig med egen kraft.
Utbildning för biståndsverksamhet
UBV är en biståndsorganisation som arbetar med bistånd till Latinamerika. UBV är partipolitiskt och religiöst obundet.

Denna kategori på andra språk: 15

[Valkommen Mozilla]
Senast uppdaterad:
december 22, 2016 at 11:24:05 UTC
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser
Regionalt
Vetenskap
Webbutiker