Se också: 1

Autism- och Aspergerförbundet
Verkar för att förbättra villkoren för personer med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Innehåller information om diagnoser, om föreningens verksamhet, och om lokala föreningar.
Diabetesförbundet
En ideell och partipolitiskt obunden organisation för diabetiker och deras anhöriga. Fakta om diabetes, debattforum samt kontaktinformation till läns- och lokalföreningar.
Föreningen Sveriges Dövblinda
Intresseförening för dövblinda i Sverige.
Handikappföreningarnas Samarbetsorganisation i Lund
Organisation för handikappföreningar i Lund med omnejd. HSO i Lund arbetar för att öka kunskapen och förståelsen i samhället för olika funktionshinder.
Marschen för tillgänglighet
Organisation som verkar för att otillgänglighet ska klassas som diskriminering av personer med funktionshinder. Anordnar demonstrationer i flera svenska städer varje år sedan 2003.
Srf Stockholms stad
Lokalavdelning av Synskadades riksförbund, med information för synskadade i Stockholm.
STIL
Förening som strävar efter lika livsvillkor, självrespekt och självbestämmande för funktionshindrade.
Stroke - Riksförbundet
Information om stroke och dess symtom, riskfaktorer och konsekvenser, och om föreningens arbete.

Denna kategori på andra språk: 13

[Wheelchair Mozilla]
Senast uppdaterad:
januari 27, 2017 at 3:35:12 UTC
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser
Regionalt
Vetenskap
Webbutiker