kategorier 1

Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige - FRIS
Information om styrelse och verksamhet samt tidningen Finland-Svensken.
Föreningen Svenskar i Världen
En intresseorganisation för utlandsboende svenskar.
Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
Ligger i Vasa och är en del av Åbo akademi. Undersöker det flerspråkiga samhället och minoritetsfrågor ur ett sociologiskt perspektiv samt kartlägger de allmänna demografiska förhållandena och befolkningsutvecklingen inom Svenskfinland. Information om rapporter, opinionsmätningar, och institutets personal.
Svensk-Nederländska föreningen
Förening för svenskar boende i Nederländerna. Ineofmration om medlemskap och aktiviteter.

Denna kategori på andra språk: 1

[Morris Dancer Mozzilla]
Senast uppdaterad:
september 3, 2012 at 21:54:04 UTC
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser
Regionalt
Vetenskap
Webbutiker