World Svenska Samhälle Arbete Fackföreningsrörelsen
52
Resurser som har anknytning till de fackliga organisationerna i vid mening. Det är såväl förbund som deras centralorganisationer och helt fristående förbund.
Akademikerförbundet SSR
Organiserar ekonomer, samhällsvetare, personalvetare, socionomer och chefer.
Civilekonomerna
Sveriges enda intresse- och fackliga organisation enbart för civilekonomer.
Dietisternas riksförbund
DRF är en delförening i SACO-anslutna fackförbundet Agrifack. Just nu är det omkring 600 medlemmar i DRF.
DIK-förbundet
Ett yrkesfackligt förbund inom SACO. Förbundet organiserar inom områdena dokumentation, information och kultur.
Fastighetsanställdas Förbund
Bildades 1936 och organiserar främst lokalvårdare och fastighetsskötare hos privata städfirmor eller olika fastighetsägare.
Finansförbundet
Fackförbundet för anställda i bank- och finansföretag. Specialsidor om finansvärlden och för studenter.
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter - FSA
Ett yrkesfackligt förbund inom SACO. FSA organiserar arbetsterapeuter.
Grafiska Fackförbundet Mediafacket
Bildades 1973 genom en sammanslagning av mindre yrkesförbund. Medlemmarna arbetar på tryckerier, sätterier, reproföretag och tidningar.
Handelsanställdas förbund
Organiserar bland annat de som arbetar i butiker, varuhus och lager.
Hotell- och Restaurangfacket
Förbundet bildades 1919 och organiserar anställda inom hotell, restaurang och turistnäringen.
IF Metall
Svenska Metallindustriarbetareförbundet organiserar medlemmar inom bla verkstadsindustrin, bilindustrin, varv, stålverk, bilverkstäder och gruvor.
Ingenjörsförbundet
Fack- och yrkesförbundet för ingenjörer.
Jusek
Fackförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Jusek är ett av de största förbunden inom SACO - Sveriges Akademikers Centralorganisation.
Kommunal
Svenska Kommunalarbetareförbundet organiserar drygt 600000 anställda i kommuner, landsting och privat sektor.
Kyrkans Akademikerförbund
Fackförbund för präster, diakoner och innehavare av tjänster inom Svenska kyrkan.
Kyrkomusikernas riksförbund
Fackförening för organister och kantorer.
LO - Landsorganisationen i Sverige
Centralorganisation för arbetarrörelsens fackförbund.
Lotsförbundet
Facklig organistation för lotsar. Information om yrket, debattsida, fotografier m.m.
LSR - Legitimerade sjukgymnasters riksförbund
Organiserar legitimerade sjukgymnaster och lärare.
Lärarförbundet
Organiserar lärare i grundskolan, förskollärare och fritidspedagoger, gymnasielärare, studie- och yrkesvägledare, lärare inom sär- och specialskolan, vuxenutbildningen, musik- och kulturskolan, högskolan och studieförbunden. Om arbetsmiljöfrågor och specialsidor om privatanställda.
Lärarnas Riksförbund
Organiserar lärare i läroämnen, musik-, idrotts-, bild-, klass- och speciallärare, vårdlärare, högskolelärare, studie- och yrkesvägledare m fl.
Naturvetareförbundet
Naturvetareförbundet är ett yrkesfackligt förbund inom SACO. Naturvetareförbundet erbjuder professionsgemenskap för naturvetare i kombination med personlig service och rådgivning i alla frågor som rör naturvetares anställning.
Officersförbundet
Sveriges officerares fackförbund. Om medlemsförmåner och -försäkringar, senaste rapporterna om försvaret samt om karriärsmöjligheter inom svenska försvaret.
PTK - Privattjänstemannakartellen
Central förhandlingssamverkan för privattjänstemän inom TCO- och SACO-förbund.
SAC - Syndikalisterna
Sveriges Arbetares Centralorganisation. Organiserar alla arbetare oavsett bakgrund och yrke.
SACO
Sveriges akademikers centralorganisation. Består av 26 självständiga fackförbund.
SBF Sjöbefälsföreningen
Facklig organisation för allt befäl ombord på fartyg.
SEKO
Facket för service och kommunikation. Ett LO-förbund med ca 190 000 medlemmar inom nio olika branscher och 13 000 förtroendevalda.
Skolledarna
Organiserar rektorer, studierektorer, musikledare, skolchefer, utbildningschefer, utbildningsledare, utbildningsadministratörer, eller den i övrigt som har en ledande befattning inom utbildningsområdet.
SKTF
En facklig partipolitiskt obunden organisation för tjänstemän. SKTF har cirka 182 000 medlemmar, som arbetar inom kommuner och landsting, i kommunala bolag och stiftelser, kooperativ samt privat verksamhet inom vård, omsorg och utbildning.
SRAT
Akademiker inom hälsa, kommunikation och förvaltning.
Statstjänstemannaförbundet
Statstjänstemannaförbundet organiserar anställda inom civil statsförvaltning, affärsverk, bolag och statsunderstödda stiftelser.
Svenska Byggnadsarbetareförbundet
Bildades 1949 genom en sammanslagning av mindre yrkesförbund. Organiserar arbetare anställda i byggbranschen, till exempel byggnadssnickare, betongarbetare och timmermän.
Svenska Elektrikerförbundet
Fackförening för elektriker, linjemontörer, hissmontörer, radio/tv och tekniker.
Svenska Folkhögskolans Lärarförbund
SFHL är fackförbundet för lärare och rektorer på folkhögskola. Förbundet organiserar också studerande på folkhögskollärarutbildningen. Om lagar, avtalsrörelsen, medlemskap och förbundstidningen.
Svenska Journalistförbundet
Ett yrkes- och fackförbund för journalister vid svenskt eller i Sverige verksamt massmedium.
Svenska Livsmedelsarbetareförbundet
Bildades 1896 och organiserar de anställda vid olika livsmedelsindustrier, till exempel slakterier, kvarnar och tillverkare av djupfryst mat.
Svenska Musikerförbundet
Bildades 1907 och har medlemmar spridda på många olika arbetsplatser. Här finns musiker från symfoniorkestrar och dansband men också andra anställda inom kultur och nöjesliv.
Svenska Målareförbundet
Fackförening för målare, lackerare, materialarbetare och lärlingar.
Svenska Pappersindustriarbetareförbundet
Fackförening för pappersarbetare, massaarbetare. Om förbundet på central nivå.
Svenska Transportarbetareförbundet
Bildades 1897 och organiserar olika grupper inom transportbranschen, bland annat lastbilsförare, taxiförare och bussförare.
Sveriges Arkitekter
Organiserar arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och fysiska planerare.
Sveriges läkarförbund
Fack- och yrkesförbund med uppgift att stärka och värna om medlemmarnas fackliga och yrkesmässiga intressen, samt att påverka hälso- och sjukvårdens utveckling.
Sveriges Psykologförbund
Psykologernas fackliga organisation.
Sveriges Tandläkarförbund
Har 11 600 medlemmar och arbetar med frågor som rör tandläkarens roll i samhället. Med tandläkartidningen samt information om jobb, utbildningar och efterutbildningar.
Sveriges Yrkesmusikerförbund, SYMF
Sveriges Yrkesmusikerförbund, SYMF, bildades 1984 av och för yrkesverksamma musiker och sångare. Med frilanskatalog, instrumentbörsen och platsannonser.
TCO
TCO - Tjänstemännens Centralorganisation - samlar 1,2 miljoner tjänstemän inom 18 fackförbund. TCO-medlemmar arbetar till exempel som ingenjörer, lärare, poliser, sekreterare, banktjänstemän och sjuksköterskor.
Teaterförbundet
En facklig organisation för inom svensk teater, film, radio och television och andra närbesläktade områden verksamma artister, tekniker, administratörer m fl.
Tull - Kust
Sammanslutning av tjänstemän anställda i tullverket och kustbevakningen. Nyheter och information om avtalsrörelsen.
Unionen
Partipolitiskt obundet fackförbund för tjänstemän inom den privata industri- och tjänstesektorn.
Universitetslärarförbundet - SULF
Organiserar lärare, forskare, forskarstuderande och jämförlig personal vid universitet, högskolor och forskningsinstitut.
Vårdförbundet
Vårdförbundet, Vårdförbundet är en facklig partipolitiskt obunden organisation för sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Om organisation, verksamhet, medlemsinformation och specialsidor för studerande.
[Valkommen Mozilla]
Senast uppdaterad:
september 1, 2016 at 5:35:13 UTC
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser
Regionalt
Vetenskap
Webbutiker