Fackföreningsrörelsen, används här som ett samlingsbegrepp för fackföreningarna och de organisationer de i sin tur har genererat. Exvis centralorganisationer, karteller, förbund, klubbar mm. - Jmf Labor Movement Arbetarrörelsen, är en samlande beteckning för de fackliga och politiska strävanden som har sin sociala bas i arbetarklassen och som syftar till att förbättra arbetarnas ekonomiska, sociala, kulturella och politiska ställning. I Sverige används begreppet för att beteckna samarbetet mellan Landsorganisationen (LO) och det Socialdemokratiska ArbetarePartiet (SAP). - Inte att förväxla med Labor Movement
ABF Arbetarnas Bildningsförbund
ABF består av 59 medlemsorganisationer och 54 organisationer med samarbetsavtal. ABF är partipolitiskt obundet, men våra värderingar sammanfaller med arbetarrörelsens. Grundarna är Socialdemokraterna, LO och Konsumentkooperationen.
ABF Göteborg Föreläsningsverksamheten
ABF Göteborg har idag ca 200 anställda och är uppdelat på två huvudenheter: ABF Folkbildning och ABF Vuxenutbildningen AB.
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
Fristående stiftelse med LO, Socialdemokraterna och svenska staten som huvudmän. Förenar arkiv, bibliotek och forskningsfrämjande verksamhet.
Lokatts musikturne
Lokatts musikturné är en samarbete mellan LO-facket och SSU som arrangerar politiska musikgalor och spelningar i Skaraborg.

Denna kategori på andra språk: 4

[Valkommen Mozilla]
Senast uppdaterad:
oktober 4, 2011 at 17:57:55 UTC
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser
Regionalt
Vetenskap
Webbutiker