kategorier 27

Se också: 1

Försäkringskassan
Ansvarar för stora delar av de offentliga trygghetssystemen. Information och självbetjäningstjänster.
Inspektionen för strategiska produkter
ISP. Svensk myndighet för kontroll av vapenexport.
Jordbruksverket
Regeringens expertmyndighet på det jordbrukspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk, trädgård och rennäring.
Konsumentverket
Statlig myndighet med uppgift att ta tillvara konsumenternas intressen.
Livsmedelsverket
Den centrala myndigheten för frågor som gäller livsmedel, inklusive dricksvatten.
Lotteriinspektionen
Nationell förvaltningsmyndighet för frågor om spel och lotterier. Tillsynsmyndighet över lotterilagen.
Länsstyrelserna
Regeringens och riksdagens filialkontor i länen.
Nyheter från Skatteverket
Information och nyheter om det svenska skattesystemet. [RSS]
Regeringskansliet
Svenska regeringen med statsministerns kansli.
Riksdagen
Webbplats för Sveriges riksdag. Riksdagens dokument i fulltext: protokoll, betänkanden, motioner, interpellationer, frågor, skriftliga svar. Rixlex, riksdagens databaser. SFS. Riksdagsledamöter presenteras och kan kontaktas. Fakta om riksdagen, när ärenden debatteras och beslutas, vad som beslutades. Pressmeddelanden. Information om EU. Grundlagarna i fulltext.
Riksdagslistan
Fakta om den svenska Riksdagen. Medlemmars hemsidor. Politisk ordbok. Nyheter.
Rymdstyrelsen
En myndighet med ansvar för all statligt finansierad nationell och internationell rymdverksamhet i Sverige. Fakta om svenska rymdprojekt, bilder, nyheter och information för skolor.
Starev
Ett samarbetsorgan för utbildning och utveckling av den kommunala revisionen i kommuner och landsting. Erfarenhetsutbyte, revisionsrapporter.
Statens kulturråd
En statlig myndighet med ansvar för den statliga kulturpolitiken.
Statens Veterinärmedicinska Anstalt
SVA arbetar för en god djurhälsa genom att förebygga, diagnostisera och bekämpa smittsamma sjukdomar hos djur.
Statistiska centralbyrån
Framställer och tillhandahåller officiell statistik om olika samhällsområden som underlag för beslut, samhällsdebatt och forskning.
Statskontoret
Utrednings- och stabsorgan åt regeringen och departementen.
Ungdomsstyrelsen
Följer och utvärderar ungdomars levnadsförhållanden och hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå.

Denna kategori på andra språk: 6

[Sweedish Mozilla]
Senast uppdaterad:
maj 20, 2016 at 16:45:12 UTC
Regionalt
Vetenskap
Webbutiker
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser