Ebbamåla Bruk
Levande tekniskt museum med bland annat gjuteri, mekanisk verkstad, smedja, vattenkraftverk.
Grafiska museet
I Gamla Linköping. Visar hur ett tryckeri kunde se ut vid 1900-talets början.
Huseby Bruk
Flera olika industrimuseer (statar-, kvarn-, sågverks-,elkraft-, och järnbruksmuseum) samlade på samma plats.
Häfla Hammarsmedja
Svensk järnhantering från 1600-tal fram till 1900-talet. Visar produktionsteknik under 300 år och hur människorna vid bruket levde.
Pythagoras industrimuseum
Produktionslinje från tidigt 1900-tal, kontor med ritningar och andra arkivalier, maskinrum med tändkulemotordriven elgenerator. På gården finns vaktmästarbostaden med ett hem från 1930-talets slut. I Norrtälje.
Repslagarmuseet
Tillverkning av tågvirke (rep, kablar och linor) på traditionellt vis med maskiner från 1920-talet.
Skebobruks museum
Tidigare ett av de stora vallonbruken i Uppland. Museet beskriver den tekniska, kulturella och sociala historien från 1400-talet fram till våra dagar.
Vikmanshyttans bruksmuseum
Hembygdsmuseum i södra Dalarna. Nio byggnader samt utemiljöer med utställningar och annan verksamhet.

Denna kategori på andra språk: 6

[Factory Mozilla]
Senast uppdaterad:
september 23, 2016 at 22:16:37 UTC
Referenser
Regionalt
Vetenskap
Webbutiker
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid