kategorier 2

Se också: 1

Finansbolagens Förening
Branschförening för finansbolag och kreditmarknadsbolag.
Företagarnas riksorganisation
Partipolitiskt obunden organisation som arbetar näringspolitiskt för att driva företagarfrågor mot politiker och andra beslutsfattare.
Gbf
Glasbranschföreningen är en branschorganisation för företag i glas- och metallbranschen. Med tidningen Bygglas och om kurser.
Hushållningssällskapet
En regionalt baserad organisation som stöder företagande på landsbygden. Innehåller länkar till hushållningssällskapen i länen.
Kampanjen Rena Kläder
Kampanj som vill förbättra villkoren för anställda inom klädtillverkningen internationellt.
Ledarna - Sveriges chefsorganisation
Serviceorganisation och fackförbund för chefer och ledare. Information om ledarskap, förhandlingshjälp, chefsrådgivning samt lönestatistik.
Mellansvenska odlare
Förening för odlingsföretag i Mellansverige.
Packnet.se
Målet med Packnet är att göra det lätt för Internetanvändaren att snabbt finna intressant och branschindelad information på ett ställe.
Promise
branschorganisationen för interaktiva medier i Sverige
SIS
Arbetar med att skapa och informera om svenska standarder inom en mängd områden, och har närmare 1500 företag och organisationer som medlemmar. Medlem i de internationella nätverken CEN och ISO.
Svensk Handel
Informerar om handelns betydelse, verkar för ett bättre klimat för handeln, ger kvalificerad service och rådgivning till sina medlemsföretag, erbjuder kontaktnät, och erbjuder service till arbetsgivare och bevakar och driver branschfrågor.
Svenska Betongföreningen
en sammanslutning av personer, firmor, institutioner och verk, som vill främja teoretisk och praktisk betongteknik.
Svenska Inkassoföreningen
En branschorganisation för auktoriserade medlemmar i föreningen som är inkassobolag.
Svenskt Näringsliv
Arbetar med opinionsbildning och kunskapsspridning, utvecklar nya idéer och tar fram konkreta förslag för att skapa ett bättre klimat för företagsamheten i Sverige.
Sveriges Marknadsförbund
arbetar med att tillvarata sina medlemmars intressen inom marknadsföringsområdet. Medlemmarna är juridiska personer, ca 1000 företag och organisationer samt ca 28 lokala föreningar med drygt 11000 individuella medlemmar.
SWEDAC
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll.
Tvätteriförbundet
Den svenska tvätterinäringens branschorganisation. Bl a om utbildning- och miljöfrågor.
Z-Group
Ett industrisamarbete inom Jämtlands län. Totalt ingår 30 företag.

Denna kategori på andra språk: 23

[Tophat Mozilla]
Senast uppdaterad:
maj 20, 2016 at 20:24:08 UTC
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser
Regionalt
Vetenskap
Webbutiker
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur