Trädgårdsbranschen är i ständig tillväxt och näringslivsinriktade organisationer och företag växer samtidigt. Här hittar du ett representativt urval av trädgårdsanläggare, producenter och plantskolor över hela landet, samt besläktade organisationer och publikationer.

kategorier 2

Se också: 1

Acama Konsult HB
Organisations- och grönytekonsult som anordnar olika utbildningar för yrkesfolket inom trädgårdsnäringen, även förlagsverksamhet med läroböcker inom trädgårdsföretagande och grönyteskötsel. Acama ordnar också kurser i säker användning av arbetsutrustning som trädgårdsmaskiner, traktorer och transportfordon.
Allan Eriksson Mark AB
Mindre markanläggningsföretag i Västerås.
Asiya
Ett företag i Stockholm som arbetar med markanläggning, grönyteskötsel och vinterunderhåll.
Botana
Leverantör av lökar och gräsfrön.
E-planta
En kvalitetsbeteckning på träd och buskar samt virusfria fruktträd och bärbuskar. På hemsidan finns omfattande information avsedd för yrkesverksamma växtanvändare.
Florum Trädgård
Italienskutbildad trädgårdsdesigner med kreativ hemsida och länkar till sevärda trädgårdar
Fornåsa Gräs
Odlare av färdigt gräs i Borensberg.
Fröer, plantor, lökar
En lista över företag som säljer fröer, plantor och/eller lökar.
Föreningen Svensk Plantskoleodling
Stora som små plantskolor är medlemmar i Sveplant. På hemsidan finns medlemsmatrikel med uppgifter om namn och kontaktuppgifter på plantskolorna. Här finns också länk till den viktiga växtinformationsdatabasen Sveplantinfo.
Gissléns Entreprenad AB
Ett entreprenadföretag på västkusten, i Lindome, som arbetar med såväl schaktarbeten som markanläggning
Gren & Sten trädgårdsanläggning
En mindre trädgårdsanläggare i Bunkeflostrand i Skåne som förutom anläggning och skötsel även kan åtaga sig projektering.
Grönytekonsult
Utgivning av branschens främsta marknadsöversikt över trädgårdsmaskiner. Företaget säljer också beskärningssågar, ordnar utbildningar och har ytterligare förlagsverksamhet.
Grönyteleverantörerna
En gratistidning som distribueras till många inom grönytebranschen. Den har ofta ett intressant redaktionellt innehåll. Tidningens hemsida innehåller också ett sökbart leverantörsregister
Göranssons anläggningar AB
Större trädgårdsanläggare i Bjuv som förutom markanläggning och markunderhåll även erbjuder kabelförläggningsarbeten.
Hasselfors Garden
En av Sveriges största leverantörer av jord och andra substrater till både konsumenter och yrkesanvändare. På hemsidan finns också tips och råd hur produkterna används.
Hortulanus
En mindre trädgårdsanläggare i södra Skåne som utför planering, anläggning, beskärning och skötsel.
IT-Underhåll AB
En medelstor trädgårdsanläggare i Stockholm som specialiserat sig på renoverings- och skötselarbeten.
Jordelit AB
Leverantör av gräsfröer, gödsel, mikronäring och spridningsutrustning.
Lunds Anläggnings AB
En mindre skånsk trädgårdsanläggare med inriktning på planteringsarbeten, beskärningsarbeten och plattläggning.
Markplanering i Varberg AB
En medelstor trädgårdsanläggare på västkusten, som bl a har stensättning och trädgårdsmurar som specialitet.
Molnsätra Gård AB
Ett företag i Stockholmstrakten som odlar färdigt gräs och säljer slipers, stenmaterial etc. för trädgårdsanläggningar.
Monarda
Arbetar med trädgårdsdesign och trädgårdsjournalistik. På hemsidan finns råd och tips kring trädgårdsdesign och en nedladdningsbar checklista som hjälp till rådvilla.
Ostkustens Trädgårdsservice AB
Större trädgårdsanläggare i Kalmar som utför både markanläggning, grönyteskötsel och snöröjning.
Park i Syd AB
Trädgårdsanläggande och grönyteskötande företag i nordvästra Skåne med en viss bredd på kompetens och resurser.
Prodana Frö
Ett danskt företag som under de senaste åren etablerat sig som leverantör av gräsfröer och andra grönyteprodukter till den gröna sektorn.
Sten&Vägarbeten AB
Större trädgårdsanläggare i Karlstad som förutom markanläggning och grönyteskötsel även erbjuder fastighetsskötsel och stängseluppsättning.
Sveriges Trädgårdsanläggningsförbund
Organiserar större och mindre företag inom grönyteskötsel och trädgårdsanläggning. På hemsidan finns länkar till alla deras medlemsföretag och olika aktualiteter inom området.
Tidningen GrönyteKontakt
En affärstidning för grönytebranschen som läses mycket av golfklubbar, kyrkogårdsförvaltningar, parkförvaltningar, kommunala fastighetsboilag och trädgårdsentreprenörer. Upplagan är drygt 5000 exemplar per utgivning.
Tidningen Utemiljö
Trädgårdsanläggarnas medlemstidning som läses även av landskapsarkitekter, parkchefer, kyrkogårdschefer m fl ledande befattningshavare inom professionell trädgårdsverksamhet. Upplagan är ca 3000 exemplar per utgivning. Utkommer 8 ggr per år.
Tranab Markbyggnad AB
En större trädgårdsanläggare med huvudkontor i Örebro. Företaget har både markanläggning och grönyteskötsel.
Tranemo Trädgårdstjänst AB
Stor trädgårdsanläggare i västra Sverige med kontor i Borås, Ulricehamn och Tranemo. Trädgårdsanläggning, markarbeten , finplanering, grönyteskötsel, grundschakt och VA. På hemsidan finns också tips och råd.
Trädgårdskonsult AB
Ett medelstort markanläggningsföretag i Arlöv som även utför sprutsådd av gräsytor.
Trädgårdstjänst
Företaget arbetar med design, projektering, anläggning och skötsel av trädgårdar och utemiljö. Finns i Ystad.
Trädgårdstjänst i Växjö AB
En något mindre trädgårdsanläggare i sydöstra delen av Sverige, i Växjö. Företaget utför både anläggning och skötsel.
Turfman
Stor skånsk odlare av färdigt gräs på rulle,
Tylömarks trädgårdsanläggningar AB
En större trädgårdsentreprenör med verksamhet i Stockholmsområdet. Företaget utför både projektering, anläggning och skötsel.
Törnvik Frö AB
Försäljning av vitlöksutsäde samt vitlök för sättning. Information om olika sorter och odlingstips.
Utetjänst AB
Ett västsvenskt anläggningsföretag med Göteborg som huvudort. Verksamheten omfattar förutom markanläggning även grönyteskötsel, trädvård och lekplatsbesiktningar.
Vingåkers Gräs
Odlare av färdigt gräs på rulle i Katrineholm.
Väla Mark & Trädgård AB
En medelstor trädgårdsanläggare i Helsingborg. Verksamheten omfattar både projektering, anläggning och grönyteskötsel.
Weibull Trädgård
Gräsfrö och andra trädgårdsprodukter för både konsumenter och yrkesanvändare.På webbplatsen finns också information med tips och råd för trädgårdsarbetet.
Wij Trädgårdar
Besöksträdgård i Ockelbo, Gästrikland. Rosträdgård, Skogens Trädgård, tematrädgårdar. Trädgårdsutbildning.

Denna kategori på andra språk: 9

[Gardener Mozilla]
Senast uppdaterad:
oktober 17, 2016 at 12:32:36 UTC
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser
Regionalt
Vetenskap
Webbutiker
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur