Här listas webbplatser på svenska med anknytning till skogsbruk i Sverige eller utomlands.
Derome
Skogskoncern i Västsverige. Avverkar och förädlar träråvara samt levererar material till byggnadsindustrin.
HasselHolm AB
Fräser stubbar i Skandinavien och Tyskland.
Jutos Timber
Sågverk i Korpilombolo, Pajala kommun. Information om råvaror och produktion.
Krekula & Lauri Såg
Sågverk i Tärendö, Pajala kommun. Företagsfakta, information om sågade och hyvlade produkter, råvaruinköp och miljöpolicy.
Norrländska Skogsbyrån
Arbetar över hela landet med alla frågor som rör ekonomi, juridik, teknik och miljö för skog och skogsfastigheter. Webbplatsen har en avdelning med annonser för skogsfastigheter.
Panth-Produkter AB
Uppfinner, utvecklar och säljer produkter för skogsbrukare, huvudsakligen system för plantodling samt röjningsselar.
RT Skogskonsult
Företag som erbjuder upprättande av skogsbruksplaner, värdering av skogsfastigheter, förvaltningstjänster och andra konsulttjänster. Finns i Öjebyn utanför Piteå.
Skogsbrukets Datacentral, SDC
Ekonomisk förening som svarar för all virkesredovisning i Sverige.Utvecklar informationssytem för virkesredovisning och virkeshantering.
Skogsbyrågruppen
Konsultföretag inom skatte-och juridikfrågor för skogsbrukare. Kontor i Mora, Sundsvall, Umeå och Örnsköldsvik.
SkogsSverige
Portal för skogsbruk, träförädling, pappersindustri m fl.
Skogssällskapet
Fristående skogsförvaltare med kontor på närmare 30 orter över hela Sverige. Förvaltar skog åt privata skogsägare, företag, kommuner och stiftelser.
Svante Hansson AB
Företag i Bollebygd, med utbildningsverksamhet inom skogsskötsel med manuell avverkning. Säljer även produkter för skogs- och parkskötsel.
Svenska Skogsplantor AB
Ett rikstäckande företag med inriktning på god skogsvård. Produktion och försäljning av frö och skogsplantor är företagets dominerande verksamhet.
Sydved AB
Köper leveransvirke och skog på rot samt erbjuder skoglig service och rådgivning i södra Sverige.
Sylva Skog AB
Utför skogsvård, röjning och plantering i Mellansverige. Information om företaget och dess tjänster samt kontaktinfo.
Vida Group
Sågverkskoncern med verksamhet i Småland och Västergötland.
Weda Skog AB
Köper in skogsråvara till ägarnas nio sågverk i Mellansverige. På webbplatsen finns en onlinetidskrift för skogsägare och entreprenörer.

Denna kategori på andra språk: 11

[Famer Mozilla]
Senast uppdaterad:
februari 22, 2017 at 6:24:05 UTC
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser
Regionalt
Vetenskap
Webbutiker
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur