Se också: 1

Actavis
Multinationellt företag som producerar och marknadsför receptbelagda originalläkemedel, generiska läkemedel och receptfria preparat. Information om generika och företagets produkter.
Akzo Nobel
Internationellt företag inom läkemedelstillverkning för human- och veterinärmedicin. Information om koncernen, produktdatabaser, miljöpolicies och lokala kontor.
ALK Sverige
Svenska grenen av ALK-Abelló A/S, som utvecklar, producerar och marknadsför produkter för diagnostik och behandling av allergier.
AstraZeneca
Arbetar med forskning och utveckling av läkemedel inom flera behandlingsområden. Information om läkemedel och andra produkter samt utbildningar för vårdpersonal.
Biolac
Förmedlar receptfria läkemedel mot magbesvär på grund av laktosintolerans.
Bristol-Myers Squibb
Ett internationellt läkemedelsföretag. Avdelningar för cancer, hiv/aids, hjärta/kärl, infektion, psykiatri, läkare och press.
Eli Lilly
Läkemedels- och forskningsföretag med produkter inom en rad olika terapiområden. Information om läkemedelsutveckling, produkter och pressmaterial.
Medartuum
Svenskt bolag ägt av Munro Wholesale Medical Supplies Ltd, som erbjuder parallellimporterade läkemedel och teststickor.
Medeca Pharma AB
Tillverkar produkter mot allergichock, eksem, kvalsterallergi, astma och KOL.
Medivir
Företagskoncern inom läkemedelsområdet, specialiserat på forskning. Information om verksamhet, proteashämning, produkter och medarbetare.
Novo Nordisk
Verkar inom biomedicin och bioteknik med huvudsäte i Danmark. Verksamma i Sverige inom terapiområdena diabetes, CNS, gynekologi, tillväxthormon och hematologi.
Pfizer AB
Ett globalt forskningsinriktat läkemedelsföretag. Information om koncernen, hälsa och egenvård, och produkter inom olika sjukdomsområden.
Pharbio
Dotterbolag till Cederroth, som tillverkar och marknadsför naturläkemedel. [Kräver Flash]
Roche Sverige
Information för läkare, patienter och press om forskning, läkemedel och behandling av specifika tillstånd inklusive fetma, influensa och reumatism.
Sanofi-Aventis
Läkemedels- och forskningsföretag med inriktning mot diabetes, kardiologi/trombos, onkologi, centrala nervsystemet och internmedicin. Information om företaget och dess produkter samt utbildningar för vårdpersonal.
Schering
Företag med huvudinriktning på läkemedel för kvinnohälsa, onkologi, funktionsnedsättningar samt produkter för bilddiagnostik.
Skillingarydsalvan AB
Tillverkar salva för hundar, hästar, katter och människor med hudproblem, samt massagesalvor och liniment.
[Chemist_Mozilla]
Senast uppdaterad:
september 8, 2015 at 6:15:15 UTC
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser
Regionalt
Vetenskap
Webbutiker
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur