World Svenska Näringsliv Flyg och försvarsindustri
7

kategorier 1

Kockums
Verksamheten skall präglas av högteknologisk kompetens och utveckling där samlad styrka skall skapa korsbefruktning mellan koncernens militära och civila marknader i syfte att befästa Celsius position på valda marknader.
Lars Lindström konsulting
Flygkonsult som erbjuder skräddarsydda kurser och utbildningar inom flyghistoria, flygteknik och miljö. Även kurser för flygrädda.
Mipro
Utveckling, konstruktioner, finmekanik osv.
SAAB Bofors testcenter
Testutrustningar och provlaboratorier för försvarsmateriel och civila produkter.
Sectra
Utvecklar och levererar lättanvända systemlösningar och produkter för säker datakommunikation och medicinsk bildhantering.
Totalförsvarets forskningsinstitut - FOI
Statlig uppdragsmyndighet vars mål är att bedriva forsknings-, utvecklings- och försöksverksamhet till nytta för försvar och säkerhet.
Åkers Krutbruk Protection
Utveckling, tillverkning och marknadsföring av fordonsskydd inkl. signaturanpassning samt personlig skyddsutrustning, ammunitionskomponenter och kompositkrut.

Denna kategori på andra språk: 13

[Tophat Mozilla]
Senast uppdaterad:
mars 24, 2014 at 22:04:52 UTC
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser
Regionalt
Vetenskap
Webbutiker
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur