kategorier 2

Se också: 1

Euroress avfallshantering
Tillverkar komprimatorer, balpressar, dokumentförstörare, avfallskvarnar och behållare.
PR Slamsugning AB
Arbetar för en renare miljö, ser till att miljöfarligt avfall tas om hand på ett bra sätt och inte hamnar i naturen.
Ragn Sells
Företag inom avfallshantering, återvinning, omhändertagande av farligt avfall och försäljning av återvunna produkter. Erbjuder dessutom miljöutredningar och livscykelanalyser av produkter.
REPA
Erbjuder möjlighet för alla svenska företag att ansluta sig till ett rikstäckande återvinningssystem för förpackningar. Information om regler, service, avgifter samt om lagen om producentansvar.
Rimab - Ren industrimiljö AB
Utför industrirengöring och asbestsanering.
San Sac
Emballage och utrustning för källsortering och avfallshantering. Information om produkter och kontaktuppgifter runt om i landet.
Sanifix
Uthyrning av portabla toaletter.
Swede Rehandling System
Försäljning av behållare för insamling av miljöfarligt och återvinningsbart material. För säker, smidig och typgodkänd restprodukthantering.
Sysav
Avfallshantering och återvinning. Information om miljöarbete, återvinningscentraler och vad man ska göra med sitt avfall.

Denna kategori på andra språk: 14

[Valkommen Mozilla]
Senast uppdaterad:
mars 26, 2015 at 12:45:05 UTC
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser
Regionalt
Vetenskap
Webbutiker
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur