Elajo - Mekanik/Energi
uppdrag år kärnkraftsektorn.
Fagerström Industrikonsult AB
Erbjuder tjänster inom områdena mekanisk konstruktion, produktutveckling, industriell anläggningsteknik, dekontamineringsteknik för kärnkraftsindustrin, beräkningar samt CAD-teknik.
Forsmarks Kraftgrupp
Information om kärnkraft, studiemöjligheter och hur det är att arbeta i Forsmark.
Gammadata
Tillhandahåller produkter och tjänster för mätning av joniserande strålning.
Kemakta Konsult AB
Ett personalägt konsultbolag som sedan 1975 utför miljöriskanalyser inom områdena avfall, mark-luft-vatten och kärnkraft.
OKG AB
äger och driver Oskarshamnsverket.
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)
Myndighet med ansvar för kontroll och övervakning av säkerheten i svensk kärnkraft och övrig kärnteknisk verksamhet, inklusive slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall.
Svensk Kärnbränslehantering AB
Företagets uppdrag är att ta hand om Sveriges radioaktiva avfall.

Denna kategori på andra språk: 4

[Valkommen Mozilla]
Senast uppdaterad:
juli 7, 2016 at 3:16:50 UTC
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser
Regionalt
Vetenskap
Webbutiker
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur