Affärsverken Karlskrona AB
Bygger, utvecklar och driver infrastruktur inom elnät, elhandel, värme, stadsnät, renhållning och båttrafik.
Alfa Kraft AB
Verksamheten är inriktad på finansiell och fysisk kraftförvaltning. Alfa Krafts kunder utgörs av större elförbrukare, elproducenter, eldistributörer samt finansiella aktörer.
Boo Energi
Elbolag som täcker Saltsjö-Boo samt delar av kommunerna Värmdö och Vaxholm.
Borgholm Energi
Ölands lokala energileveratör.
Borlänge Energi AB
Levererar el och fjärrvärme inom Borlänge kommun. Sköter även avfallshantering (källsortering) och avloppsrening. Många bra energispartips.
Borås Energi Nät AB
Ett kommunalt bolag som har till huvuduppgift att transportera elenergi inom Borås centralort med närliggande områden.
Dala Kraft
I samarbete mellan nio energibolag i Dalarna. Säljer el och erbjuder fastighetsägare hantverksservice.
Diagnos Tech
Specialister på effektiv användning av el, bränslen och kylvatten i industriella installationer och processer.
E.ON
Energibolag som levererar el, gas, fjärrvärme och fjärrkyla. Om bolaget och dess produkter.
EKAN-Gruppen
Redovisning av avgiftsundersökning 1996 som jämför ett flerbostadshus kostnader för bl.a. el och fjärrvärme.
El-Info i Växjö AB
Utvecklar och säljer El-Vis. Programmen i El-Vis familjen underlättar arbetet för dig i elbranschen.
FaluEnregi AB
Ett milömedvetet energihandelsföretag som strävar efter att hålla lägsta möjliga pris med bästa tänkbara service till såväl lokala som nationella kunder.
Fortum
Information om koncernen, produkter och tjänster.
Gislaved Energi AB
Gislaveds lokala elleverantör med hög service- och säkerhetsnivå som grund.
Göta Energi
Säljer el till företag och privatkunder, främst i västra Sverige. Kontor i Kristinehamn och Kungälv.
karlstadsenergi
Försäljning och produktion av el och fjärrvärme med kostnadsfri energirådgivning.dessutom bedrivs  avfallsförbränning.
Kundkraft Sverige AB
Mäklarföretag som upphandlar och omförhandlar elavtal. Information för privatpersoner och elleverantörer.
Kvänum Energi
Ett helägt dotterbolag till Kvänumbygdens Energi. Erbjuder bl.a. elförsäljning, rådgivning, styrd förbrukning och långsiktiga avtal.
Mälarenergi AB
Företaget levererar el, värme, vatten, och bredband.
Norrenergi AB
Energiföretag som producerar och säljer fjärrvärme, fjärrkyla och elkraft. Kunderna finns huvudsakligen inom Solna stad och Sundbybergs stad.
Norrtelje-energi
Fjärrvärme, el och bredband erbjuder Norrtälje energibolag.
Oskarshamn energi
Energiföretag med huvudsaklig marknad i hushåll och företag i Oskarshamnsområdet.
Skånska Energi
Privatägd elleverantör i skåne.
Sveriges Elleverantörer
Branschorganisationen för sveriges elleverantörer.
Sweco Energiguide
En marknadsplats skapad för dig som köper tjänster inom el och energi.
Teknoplan
Skräddarsyr totallösningar inom elområdet för stat, kommuner, landsting samt inom den privata bygg- och industrisektorn.
Telge Energi AB
El- och energibolag med prisjämförelse av elpriser hos olika elleverantörer samt möjlighet att teckna elavtal och köpa miljövänlig el.
Umeå Energi AB
Aktuella elpriser, webbtjänster för elkunder och information om el, fjärrvärme, bredband, telefoni och fjärrkyla (komfortkyla).
UPS
UPS avbrottsfri kraft.
Vattenfall
Värme- och energikoncern. Information om bolaget, nyheter, produktionsformer och kundinformation.
VEAB. Växjö energi AB.
Miljövänlig el och fjärrvärme.
Västerviks Kraft AB
Elleverantör till hushåll och företag. Tariffer, bredband och olika typer av elavtal.
Österlens kraft
Leverantör av el, fjärrvärme och kabel-TV med Internetuppkoppling.

Denna kategori på andra språk: 10

[Electrical Mozilla]
Senast uppdaterad:
februari 22, 2017 at 6:24:08 UTC
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser
Regionalt
Vetenskap
Webbutiker
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur