Se också: 2

AK-konsult Indoor Air
Konsulter i fukt och inomhusmiljö.
Bergsäker
Mäter, observerar och kommunicerar miljöstörningar - främst i samband med byggprojekt.
EK Miljö
Uppsalabaserat konsultföretag inom miljöområdet med fokus på mark, grundvatten, MKB och miljöstyrning.
Geosigma AB
Utför miljöutredningar, miljöriskbedömningar, mark- och borrhålsundersökningar samt bergtekniska förundersökningar för entreprenörer, tekniska konsultföretag, statliga och regionala myndigheter och privata beställare.
HRM/Ritline
Konsultföretag som specialiserat sig på miljömedveten mekanik och elektronik.
Inevco
Utför miljöuppdrag inom de flesta områden och företagsbranscher. Ledningssystem (miljö och kvalitet), utbildningar, tillståndsansökningar, fastighetsmiljö, ytbehandlingsindustri, fordonstvättar och livsmedelsindustri.
Inni powerflex
Erbjuder mätningar, utredningar och analyser av inomhusluften. Information om arbetsmiljö och mögelproblem. Finns i Vislanda och Göteborg.
Kjessler & Mannerstråle
Konsultföretag med ett tjugotal specialiserade kunskapsenheter inom teknik, miljö och arkitektur.
Lerici consulting
Konsultföretag inom städbranschen sälj- och upphandlingsstöd för städtjänster. Arbetar med datorbaserat ATOP städkalkylprogram.
Phosforos ljusdesign
En ljuskonsult som arbetar med belysningsplanering och ljuskomfort såväl i privata som offentliga miljöer, inne som ute.
Qvalinova
Vi hjälper företag med förbättringsarbete, miljö, kvalitet och ledningssystem enligt ISO 9001, ISO 14001, CE-märkning.
[Tophat Mozilla]
Senast uppdaterad:
januari 19, 2017 at 15:24:07 UTC
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser
Regionalt
Vetenskap
Webbutiker
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur