World Svenska Kultur Musik Musikföreningar
13
Alegria do Samba
Musikförening som arrangerar sambashower, danslektioner och företagsevent i Stockholm.
Fylkingen
En förening och scen, i huvudsak bestående av utövande konstnärer, för ny musik och intermediakonst.
Kontaktnätet
Riksorganisation för ideella kulturföreningar.
Kontur
Planerar och handlägger den interna turnéverksamheten inom Kontaktnätet - riksorganisation för ideella kulturföreningar.
Kungl. Musikaliska akademien
Har till uppgift att främja tonkonsten och musiklivet, företrädesvis inom musikutbildning, musikvetenskap och konstnärligt utvecklingsarbete.
M3 - MusikMästarMöte
Musikförening från Hyltebruk.
MF ISKRA Ronneby
Ideell musikförening med säte i Ronneby. Arrangerar konserter ungefär en gång i månaden för sysslolösa ungdomar.
MoKS
Musik- och kulturföreningarnas samarbetsorganisation är en riksorganisation som tillvaratar föreningarnas intressen och behov.
Norrbottensmusiken
En stiftelse med landstinget som huvudman med syfte att till subventionerade priser producera musikprogram till förskolor, skolor och arrangörer av offentliga konserter.
Riksförbundet Unga Musikanter
Riksorganisation för musikutövande ungdomar och elever på de svenska musik- och kulturskolorna.
Slakthuset Nyköping
Föreningen Ung Kraft är en fristående ideell förening som bildades i oktober 1996. Det är Ung Kraft som driver "Slakthuset".
Det svarta staketet
Ideell förening vars främsta syfte är att främja musiklivet i Uppsala, med huvudsakling inriktning på synth/goth musik. Arrangerar konserter och klubbkvällar.
Säckpipsföreningen Raven
Verksam i Hässelby med allt från musik till whiskeyprovning i kalendern.

Denna kategori på andra språk: 7

Senast uppdaterad:
april 12, 2016 at 7:35:08 UTC
Kultur
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser
Regionalt
Vetenskap
Webbutiker
Samhälle
Sport
All Languages