Här kan ni lägga de ideella föreningar som har med hälso- och sjukvårdens område att göra. Exempel på detta är patientföreningar, astma- och allergiföreningar, ideell stödverksamhet och liknande.

kategorier 4

Blomsterfonden
Ideell förening som arbetar för hem och vård till äldre i Storstockholmsområdet.
Histopatologi: Riksföreningen
En ideell förening för dig som är biomedicinsk analytiker. Föreningen fungerar som remissinstans rörande ett antal frågor inom området.
Kroppsterapeuternas Yrkesförbund
Svenska kroppsterapeuternas riksförbund är Sveriges största yrkesförbund för kroppsterapeuter.
Riksföreningen för ME-patienter
En sida för patienter som lider av ME/CFS. Information om föreningen och sjukdomstillståndet.
Smittskyddsläkarföreningen
Innehåller bland annat smittskyddsläkarnas smittskyddsblad med läkar- och patientinformation om olika smittsamma sjukdomar. Adresser till smittskyddsläkare i Sverige.
Svensk Egenvård
Svensk Egenvård vill öka allmänhetens kunskaper om egenvårdens betydelse såväl som att skapa trovärdighet och goda kontakter med vårdpersonal, terapeuter, opinionsbildare, forskare och utbildningsinstitutioner.
Unga Allergiker
Allergi, astma, ungdom, förening, konsument, information.

Denna kategori på andra språk: 27

[Doctor Mozilla]
Senast uppdaterad:
mars 27, 2014 at 1:20:48 UTC
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser
Regionalt
Vetenskap
Webbutiker
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur
Näringsliv
Datorer
Spel