Länkar till professionella resurser som, i Sverige, erbjuder psykoterapi eller inom angränsande terapiområden; tjänster med en tydlig koppling till mental hälsa.
Asp Resurscenter
Behandlingshem för Asperger, ADHD och damp.
Barnpsykiatrisk mottagning Rolf Karlsson
Specialist på barn- och ungdomspsykiatri i Stockholm som erbjuder handledning och konsultation i barnpsykiatriska frågor, ej farmakologisk behandling.
Beroendekonsult
Beorenderådgivning för individ, par och arbetsplatser. KBT.
Beteendeterapeutiska föreningen
Information om kognitiv beteendeterapi (KBT) och med adresser till terapeuter.
Bildterapeut Anette Faringer
Konstnärliga terapier, enskilt eller i grupp.
Borell Psykologi & Arbetsterapi
Två KBT-terapeuter som håller föreläsningar och personalutbildningar samt har ett bokförlag som ger ut litteratur inom kognitiv beteendeterapi och arbetsterapi.
Börje Peratt
Erbjuder resultat och målinriktad process för enskild och grupp. Specialinriktning; kvinnligt företagande och ledarskap.
Careit Selfhelponline AB
Interaktiva självhjälpsprogram mot stress, huvudvärk, sömnproblem och panikångest.
Comunicera
Erbjuder behandling mot bl.a. ångest, stress, depression, anorexi, bulimi, missbruk, alkohol och relationsproblem.
Drapier, Tove
Legitimerad psykoterapeut och psykolog som erbjuder terapi individuellt och för par, samt handledning och utbildning.
Empathos
Erbjuder utbildningar, konsultationer och terapeutiska insatser till individer, grupper eller hela organisationer. Uppsala.
Gestalta
Erbjuder chefscoaching, kris & konflikthantering, behandling av scenskräck & rampfeber, bearbetning av trauma och medberoende.
Göteborgs Psykoterapi Institut
Psykoanalytisk terapi och utbildning av terapeuter.
Helande Drama
Erbjuder kurser i drama och dramaterapi.
Herrgården i Anderstorp
Behandling av barn med DAMP/ADHD. Mycket information.
Humanprocess
Information om psykoterapi av Jens Mebius som bedriver gestaltterapi i Stockholm.
Institutet för Handledning o Konsultation
Treårig utbildning i psykosocial handledning.
Institutet för lacaniansk teori och praktik
Erbjuder jagstrukturerande psykoterapi mot bl.a. schizofreni och andra psykoser, samt personlighetsstörning.
Institutet för PsykodynamiskTerapi
Erbjuder psykoterapi, utbildning och konsultationstjänster hos leg. psykoterapeuter. Stockholm.
Järna Arbetsterapeutcenter
Järna Arbetsterapeutcenter är en mötesplats för mänskligt växande för unga vuxna med psykosociala svårigheter och Aspergers syndrom.
Kavansa
Erbjuder rehabilitering och skapande terapi. Arbetar med bildterapi, individuellt eller i grupp. Finns i Dalarna.
KBT Praktiken i Roslagen
En privat psykolog och psykiatermottagning i Roslagen som arbetar utifrån en kognitiv beteendeteoretisk grundsyn.
KBT specialisten Stockholm
Erbjuder psykoterapi med inriktning mot kognitiv beteendeterapi, KBT-analyser, diagnostiska utvärderingar, undervisning och konsultation.
KBT-byrån
Information om tvångssyndrom, social fobi, paniksyndrom och specifika fobier och hur dessa kan behandlas med kognitiv beteendeterapi.
Klinisk Psykologi, Trenning & Löwstedt
Erbjuder samtalskontakter för vuxna och unga med olika typer av frågeställningar och problem.
Kognitiv psykoterapi
Information om behandlingsmetoden, och adresser till terapeuter.
Kognitiva mottagningen Sportpalatset
Behandling av panikångest, fobier, depression, utbrändhet. Singelterapi och relationsproblem. Korttids- och hypnosterapi, EMDR. Stockholm.
Kognitiva Psykoterapimottagningen
Mottagning som erbjudar behandling för såväl privata som för myndigheter och företag, Umeå.
Kompa IT-logopedi
Konsultation kring läs- och skrivsvårigheter. Datorn som redskap för t.ex. koncentrationsstörningar och språkstörningar.
Leg psykoterapeut Claes Göran Aurell
Erbjuder psykodynamisk individualpsykoterapi, gruppterapi, par och familjterapi.
Leg. psykolog Carina Söder Sandberg
Erbjuder behandling med bildterapi. Stockholm.
Leg. psykolog Marie Johnard
Erbjuder KBT mm. Är legitimerad psykoterapeut. Västra Götaland.
Leg. psykolog Monica Ahlin
Erbjuder psykologisk utredning av barn och ungdomar, konsultation till personal inom skola, förskola och socialtjänst mm.
Leg. psykolog Per Folkesson
Privatpraktiserande psykolog i Karlstad. Även forskare vid Karlstads universitet.
Leg. psykolog Philip Weiss
Erbjuder integrativ terapi, parterapi, KBT, och EMDR (ögonrörelseterapi). Stockholm.
Leg. psykolog Torbjörn Eliasson
Erbjuder psykologisk behandling, utredning, handledning och utbildning för vuxna, barn och ungdom. Östersund.
Leg. psykoterapeut Berit Gezelius
Erbjuder psykoterapi kring bland annat depression och utbändhet. Stockholm.
Leg. psykoterapeut Hans Larsson
Erbjuder psykodynamisk psykoterapi för tonåringar, unga vuxna, vuxna, par och familjer.
Leg. psykoterapeut Olav Strand
Erbjuder och ger information om psykoanalytisk psykoterapi. Stockholm.
Leg. psykoterapeut Ulf Gustavsson
Bedriver psykoterapi för vuxna, unga vuxna och ungdomar, med psykodynamisk utgångspunkt. Uppsala.
Levande liv
Samtalsterapi, terapi och livscoaching med psykosyntes som metod. Områden: utbrändhet, depression och dysfunktionella familjerelationer. Stockholm.
Livanda - Internetkliniken
Utvecklar kognitiv beteendeterapi (KBT) på Internet. Självhjälpsprogram mot ångest, nedstämdhet, sömnproblem, övervikt, stress och smärta.
LLM
Erbjuder psykoterapi och samtalsterapi mot panikångest och depression. Göteborg.
Mats Lindwall Psykoterapi
Mottagning för individuell psykoterapi i Helsingborg. Vårdavtal med Region Skåne.
MHE Kliniken
Ett privat behandlingshem avsett för peroner med psykosomatiska sjukdomar och problem. Specialisering: anorexia/bulimia nervosa och övriga ätstörningar.
Nordic institute
Erbjuder utbildning i mental träning och NLP.
Ny insikt
Erbjuder terapi i form av psykosyntes.
O´Toole KBT
Göteborgsmottagning med psykolog och psykoterapeut, som arbetar med kognitiv beteendeterapi inom ett antal områden. Information om KBT och om klinikens behandlingar.
Psykologpraktik AB
Om olika ångestsyndrom, och om behandling med kognitiv terapi. Kommerciell sajt.
Psykoterapigruppen Orion
Erbjuder samtalsterapi inom psykisk hälsa. Stockholm.
PsykoterapiMässan 2004
Arrangeras av PsykoterapiStiftelsen stiftelsen för främjande av psykisk hälsa genom psykoterapi, i Stockholmsmässans lokaler i Älvsjö den 1315 maj 2004.
Psykoterapitjänst
En privat psykoterapeutisk mottagning med inriktning på arbete med individer, vuxna såväl som barn, familjer, grupper och organisationer.
PUH AB Personlig Utveckling och Hälsa
Erbjuder kurser i meditation, yoga och personlig utveckling. Vi ger även massage och samtalsterapi. Örebro.
Samtal.nu
Information om psykoterapi och hjälp om att hitta en passande terapiform.
Socialpsykologiska institutet
Erbjuder organisatoriskt och psyykologiskt stöd på olika nivåer inom företag och organisationer. Stockholm.
Spelkliniken
Bedriver öppenvårdsbehandling i Malmö och Kristianstad för personer med spelberoende.
Stefan Petterson Mental Coach
Erbjuder mental träning med tips kring självhjälp samt coaching.
Stressmanagement Almroth Consulting
Erbjuder stresshantering och inre ledarskap för privatpersoner och företag. Även chefs-coaching.
Svenska Psykoterapeutregistret
Landsomfattande presentation av psykoterapeuter med hemsidor och e-postadresser. Uppdelade på respektive stadsdelar i storstäder.
Sveriges Handikappsykologers Förening
Information om psykologer inom handikappområdet.
Södra samtalsmottagningen
Psykologpraktik i Stockholm. Information om mottagningens tjänster.
Tell Hauge Consulting
Erbjuder fokuserad och resultatorienterad terapi för bl.a. missbruk, depressioner och stress på både svenska och engelska.
Terapi, handledning o utbildning
Erbjuder indivdual- och familjeterapi, trauma- och fobibehandling med emdr samt handledning i psykosocialt arbete.
Valentin & Linton psykologtjänst
Erbjuder kognitiv och dialektisk beteendeterapi. Stockholm.
Web 4 Health på svenska
Gratis rådgivning om psykologiska problem och relationsproblem.
Zenit Dialog
Erbjuder arbetslivsinriktad rehabilitering för sjukskrivna, utbildningar och kompetensutveckling för privata och offentliga arbetsgivare mm.

Denna kategori på andra språk: 1

[Psychiatrist Mozilla]
Senast uppdaterad:
oktober 1, 2016 at 23:24:10 UTC
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser
Regionalt
Vetenskap
Webbutiker
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur
Näringsliv
Datorer
Spel