World Svenska Datorer Programvara Ekonomi och administration
31
Program för ekonomisk administration, t ex bokförings-, fakturerings-, löne- och skatteprogram.

Se också: 1

3pm it AB
Utveckling av program för administrativa uppgifter.
ADJob projektredovisning för byråer
Tid- och projektredovisning för byråer inom informations-branschen
Arena Data AB
Utvecklar affärslösningar för små och medelstora företag.
Barium AB
Utvecklar informationsstyrningsprogramvaran Barium Platform.
BAS-kontoplaner
Industrilitteratur säljer bl a böcker om BAS-kontoplanerna. Böckerna finns även som programvara på CD-ROM och diskett.
Björn Lundén Information AB
Säljer ekonomiprogram, böcker, skatteinformation och kurser.
Bokis
Sharewareprogram för Windowsdatorer, utvecklat för småföretag, lantbruk och föreningar. Gratis att använda i tre bokföringsmånader.
Briljant
Ekonomisystem för företag i skiftande branscher, exempelvis revisorer, redovisningskonsulter, arkitekter, verkstadsföretag, dentallaboratorier och restauranger.
Capitex
Program för mäklare, försäkringsbolag, banker m fl.
Datapartner
Bokningsprogram för att administrera resurser samt resistenstabell som visar vilka material som är resistenta för en kemikalie.
Digishop software development and webapplications
Utvecklar och säljer bokningsprogram och webbutiker.
Edison
Lättanvänt bokföringsprogram för mindre företag, men även för redovisningsbyråer och andra ekonomiproffs.
FDT
Administrativ programvara.
Generella administrativa datasystem
Här hittar man administrativa program för windows. Tillämpningsområden: Företags ekonomiadministration; Hyresadministration Inkassosystem; dagbok agenda kopplade till valfritt utformade små databaser, formular rapportgenerator.
Hogia-gruppen
I gruppen ingår flera företag inriktade på ekonomi och administration.
Informer
Tidrapporteringsprogram för mindre företag.
Kontek Data AB
Program, support och utbildning för löneadministration.
Magenta Data AB
Utvecklar ekonomiprogram i Windowsmiljö med inriktning på små och medelstora företag.
Matriset Oy
Utvecklar programvara för väghållning, elektronisk arkivering och bokföring.
MultiNet
Utvecklar kundanpassade system och programvara för ekonomi, uthyrningar och bokningar, avtalshantering och säljstöd.
Munkeby Systems AB
Erbjuder systemlösningar och webbaserade produkter för ärenderapportering av olika slag, informationsstyrning och dokumenthantering. Tillhandahåller även implementering och utbildning.
PlantVision
Levererar informations- och beslutsstödssystem för lönsammare tillverkningsprocesser.
Programguiden
Guide till att hitta rätt programvara för verksamheten.
Schemaanalys
Schemaplanerings- och bemanningsprogram för Windows 95/98/2000/NT. "Rätt bemanning vid rätt tid."
SchysstaC
Gratis bokföringsprogram för Windows, passande för mindre firmor och föreningar.
SIE-gruppen
SIE är en standard för att utbyta redovisningsdata mellan olika program. Bakom SIE-gruppen står Sveriges ledande leverantörer av ekonomisystem.
Unicell
Ekonomiprogram för mindre och medelstora företag.
Viskan Distanshandel System AB
Utvecklar system för distanshandel, order, lager och fakturering samt e-handel.
Visma Spcs AB
Leverantör av program för administrativa funktioner som bokföring, fakturering och lönehantering för små och medelstora företag.
Wiig Data AB
Levererar Pyramid affärssystem.
WinBas
Säljer ett komplett administrativt system med funktioner för affärsstöd.

Denna kategori på andra språk: 15

[Computer Mozilla]
Senast uppdaterad:
maj 20, 2016 at 10:15:18 UTC
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser
Regionalt
Vetenskap
Webbutiker
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur
Näringsliv