Oikeudelliseen tietoon johtavia linkkejä.
EDILEX
Editan www-palvelu, jossa virallisaineiston lisäksi myös juridisia kirjoituksia ja ajankohtaisaineistoa. Osittain maksullinen.
Euroopan Neuvoston ihmisoikeussopimus
Roomassa vuonna 1950 tehty ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehty yleissopimus lisäpöytäkirjoineen.
Europol-perustamissopimus
Europolin perustamissopimuksen raakateksti. Epävirallinen.
FINLEX - Valtion säädöstietopankki
Lainsäädäntö, oikeuskäytäntö, säädöskäännökset ja sähköinen Suomen säädöskokoelma.
Henkilörekistereistä lain kannalta
Jukka Korpelan laajahko artikkeli henkilörekisterien juridisesta olemuksesta, huomioiden myös Internet-palveluiden yhteydessä syntyvien rekisterien roolin.
Julkisten Eurooppa-tietokantojen luettelo
Epävirallinen listaus julkisista EU:n tietokannoista. Tietoa julkaisutavoista sekä linkkejä joillekin englanninkielisille hakusivuille.
Julkisuuslaki
Oikeusministeriön tietosivu viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä.
Kopiraitti - Reitti tekijänoikeuteen
Kopiosto ry:n ja opetusministeriön tuottama tekijänoikeusopas. Opas keskittyy kouluopetukseen liittyviin tekijänoikeuksiin.
OpusLex
Oikeudellinen tietopankki, jossa mm. artikkelikirjasto ja interaktiivinen kuva oikeussalista. Toimintaa pyörittää noin 20 asianajotoimiston OpusLex-verkosto.
PreLex
Verkkopalvelu, josta voi seurata yksittäiseen asiaan liittyvän päätöksenteon etenemistä EU-toimielimissä.
PRH: Tavaramerkki
Patentti- ja rekisterihallituksen tavaramerkkisivusto. Tietoa mm. tavaramerkin myöntämisestä, luokituksesta ja alan lainsäädännöstä. Tietokanta myönnetyistä tavaramerkeistä.
Suomen lait Webissä
Tietoa Suomen lakien, niiden esitöiden sekä oikeuskäytännön etsimisestä verkosta sekä ohjeita dokumenttien linkittämiseen omille sivuille.
Suomen Lakiopas
Erityisesti perheoikeudellisiin kysymyksiin (perintö, avioliitto jne.) keskittynyt tietopalvelu. Mukana myös asiakirjamalleja tavallisimpiin tarpeisiin.
Suomen perustuslaki
Tietoa uudesta perustuslaista ja sen valmistelusta. Sivuilta löytyy myös perustuslain käännöksiä eri kielillä sekä tietoa Suomen valtiosäännön kehityksestä.
Tavaramerkkejä koskevat maininnat ja niiden pakollisuus
Jukka Korpelan artikkeli, joka käsittelee tavaramerkkien yhteydessä käytettyjä symboleja yleensä, niiden juridisia vaikutuksia ja tavaramerkkisymbolien käyttöä verkkoviestinnässä.
Tekijänoikeusaiheisia dokumentteja
Jukka Korpelan laaja tekijänoikeutta käsittelevä sivusto, jossa on huomioitu laajalti myös Internet-julkaisemiseen liittyvät erityiskysymykset.
Valtioneuvoston hankerekisteri
Tietoja eduskunnan, valtioneuvoston ja ministeriöiden asettamista komiteoista, toimikunnista, neuvottelukunnista, lautakunnista, selvitysmiestöistä, työryhmistä sekä valtion virastojen, laitosten ja liikelaitosten johtoelimistä. Rekisterissä on myös tietoja ministeriöissä virkamiestyönä valmisteltavista lainsäädäntöhankkeista.
Verotus-lehti
Vero-oikeuden asiantuntijajulkaisu.
YK:n ihmisoikeussopimus
Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus lisäpöytäkirjoineen
YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus
Sopimusteksti kokonaisuudessaan, asianajotoimisto Fredman & Månssonin sivuilla.

Tämä luokka muilla kielillä: 10

[Mozilla Scale]
Päivitetty viimeksi:
huhtikuu 16, 2015 at 8:15:12 UTC
Yhteiskunta
Urheilu
All Languages
Kulttuuri ja viihde
Elinkeinoelämä
Tietotekniikka
Pelit
Terveys
Koti
Uutiset
Vapaa-aika
Tiedonlähteet
Alueellinen
Tiede
Verkkokaupat