luokkaa 2

Katso myös: 4

Suomi.fi
Julkishallinnon palveluiden yhteinen osoite. Julkiset palvelut linkitetty aiheen mukaiseen järjestykseen.
Environment.fi
Ympäristöministeriö ja ympäristökeskukset. Tietoja ympäristötietojärjestelmästä, joka kattaa veden, ilman, jätteet, kemikaalit ja luonnonsuojelun.
Euroopan parlamentti
Tietoa parlamentin toiminnasta, jäsenistä ja päätöksistä.
Europa
Euroopan unionin aloitussivu. Perustiedot unionista, uutisia, asiakirjoja ja linkkejä muihin EU-sivustoihin.
Hätäkeskuslaitos
Laitoksen tavoitteiden esittely, hätäkeskuslaki ja -asetus sekä organisaatiokaavio. Uutisia RTF- ja PDF-muodossa.
Liikenne- ja viestintäministeriö
Liikenne- ja viestintätietoa.
Maa- ja metsätalousministeriö
Tiedotteita ja uutisia. Ministeriön ja sen osastojen ja toiminnan esittely.
Oikeusministeriö
Ajankohtaiset tiedotteet, oikeuslaitos, lait ja yhteiskunta sekä vankeinhoito.
Opetusministeriö
Ministeriön ja sen tavoitteiden ja toiminnan esittely sekä avustusten hakuilmoitukset ja ohjeet.
Patentti- ja rekisterihallitus
Yritysten, yhdistysten ja säätiöiden sekä teollisoikeuksien palvelutalo.
Puolustusministeriö
Tietoa puolustuspolitiikasta, materiaalihallinnosta, puolustusbudjetista ja rauhanturvaamistoiminnasta.
Puolustusvoimat
Esittely puolustusvoimien tehtävistä, sen historiasta ja Varusmieheksi-kirjan verkkoversio. Sivujen sisäinen haku edellyttää tietojen löytämistä.
Sisäasiainministeriö
Alue- ja paikallishallintoon, aluekehitykseen sekä sisäiseen turvallisuuteen liittyviä tietoja.
Suomen eduskunta
Suunnitelmat, päätökset ja tiedotteet. Kansanedustuslaitoksen historia, nykyiset toimintatavat ja eduskuntatalon esittely.
Suomen tasavallan presidentti
Tietoja presidentti-instituutiosta, Suomen tasavallan presidenteistä sekä nykyisen tasavallan presidentin ohjelmasta. Sivuilta löytyvät myös nykyisen tasavallan presidentin puheet, matkaohjelma sekä kuvamateriaalia presidenttiparin toiminnasta.
Suomen Tulli
Lomakkeet, tullimääräykset, tullipiirit, tullineuvonta, tiedotukset, ulkomaankauppatilastot.
Säteilyturvakeskus - STUK
Säteily- ja ydinturvallisuutta valvova viranomainen ja alan tutkimuslaitos.
Turvatekniikan Keskus - Tukes
Kauppa- ja teollisuusministeriön alainen virasto, jonka tehtävänä on huolehtia teknisestä turvallisuudesta, muun muassa sähkö- ja paineastia- sekä kemikaaliturvallisuudesta Suomessa.
Työministeriö
Työhallinnon palvelut. Avoimia työpaikkoja kaikilta aloilta. Tietoa työsuhteesta, ammateista, maahanmuutosta ja muista työelämään liittyvistä aiheista.
Ulkoasiainministeriö
Valvoo Suomen ja suomalaisten etuja ulkomailla. Linjaukset, edustustot, palvelut, ajankohtaista.
Ulkomaalaisvirasto
Tietoa ulkomaalaisvirastosta, Suomen kansalaisuudesta ja oleskeluluvista.
Valtioneuvoston hankerekisteri
Tietoja eduskunnan, valtioneuvoston ja ministeriöiden asettamista komiteoista, toimikunnista, neuvottelukunnista, lautakunnista, selvitysmiestöistä, työryhmistä sekä valtion virastojen, laitosten ja liikelaitosten johtoelimistä. Rekisterissä on myös tietoja ministeriöissä virkamiestyönä valmisteltavista lainsäädäntöhankkeista.
Valtionhallinnon keskustelufoorumi
Keskustelufoorumilla voi ottaa kantaa eri valtionhallinnon kysymyksiin.
Verohallinto
Tietoa verotuksesta ja verohallinnosta. Keskusverolautakunnan ennakkopäätöksiä. Ennakonpidätyslaskuri.
Viestintävirasto
Sähköisen viestinnän ja tietoyhteiskuntapalvelujen yleinen hallintoviranomainen.
Väestörekisterikeskus
Ohjeita muuttoilmoituksen tekijälle, tietoa sähköisestä henkilöllisyydestä sekä väestö- ja nimitilastoja.
Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ
Patentti- ja rekisterihallituksen ja verohallinnon yhteinen palvelu yrityksille ja yhteisöille, jotka ovat verohallinnon, kaupparekisterin tai säätiörekisterin asiakkaita.

Tämä luokka muilla kielillä: 49

[Mozilla]
Päivitetty viimeksi:
heinäkuu 25, 2016 at 8:38:37 UTC
Yhteiskunta
Urheilu
All Languages
Kulttuuri ja viihde
Elinkeinoelämä
Tietotekniikka
Pelit
Terveys
Koti
Uutiset
Vapaa-aika
Tiedonlähteet
Alueellinen
Tiede
Verkkokaupat