Tämä luokka on tarkoitettu rakennusalan ja kunnossapitoalan järjestöjen suomenkielisille sivuille.
Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry
Pientalorakentajien ja korjaajien oma yhdistys.
Rakennusteollisuus RT ry
Sivuilta löytyvät mm. rakennusalan keskeisimmät yritykset toimialoittain.
Rakennustietosäätiö RTS
Rakennusalan tietopalvelutalo. Sen tehtävänä on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa. Tutkimus- ja ympäristöraportteja, ajankohtaisia uutisia, linkkejä, yhteystiedot.
Sisailmayhdistys ry.
Edistää rakennusten terveelliseen ja viihtyisään sisäilmastoon tähtäävää työtä. Tietoa sisäilmastoluokituksesta ja kehityshankkeista.
Suomen Maarakentajien Keskusliitto
Sivuilta voi etsiä ammattimaista maa- ja vesirakennustoimintaa, työkoneurakointia harjoittavat sekä työkonepalveluja tarjoavat yrittäjät.
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL
RIL on rakennus- ja kiinteistöalan diplomi-insinöörien ja teekkareiden valtakunnallinen järjestö, jonka tarkoituksena on edistää rakennus-, yhdyskunta- ja ympäristötekniikan kehittymistä ja vaalia hyvää ja kestävää rakentamis- ja ylläpitotapaa.
Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry
Jäsenkunta muodostuu kiinteistöjen, toimitilojen ja infran omistajista, rakennuttajista ja kiinteistönjohtamispalveluja tarjoavista yhteisöistä.
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL
Sähköalan edunvalvontaorganisaatio. Jakaa tietoa mm. alan yrityksistä, tuotteista, koulutuksesta, julkaisuista ja kodin sähköasennuksista. Jäsenten lisäksi palvelee myös rakennuttajia, kuluttajia sekä koko sähköalaa.
Viheraluerakentajat r.y.
Viherrakentamista ja viheralueiden hoitoa ammattimaisesti harjoittavien liikkeiden muodostama järjestö.

Tämä luokka muilla kielillä: 10

[Power Drill Mozilla]
Päivitetty viimeksi:
huhtikuu 23, 2015 at 12:35:06 UTC
Elinkeinoelämä
Tietotekniikka
Pelit
Terveys
Koti
Uutiset
Vapaa-aika
Tiedonlähteet
Alueellinen
Tiede
Verkkokaupat
Yhteiskunta
Urheilu
All Languages
Kulttuuri ja viihde