Tässä luokassa on konsultointiin erikoistuneiden yritysten ja yhteisöjen sivuja.

Katso myös: 1

4T-Konsultit Oy
Rakentaa toimintajärjestelmiä sekä teollisuuteen että palvelualoille.
Accenture
Tietotekniikan ja liikeenjohdon konsultointi.
Adepti Oy
Yritystoiminnan ja henkilöstön kehittämisen konsultti.
Anakom -koulutuspalvelut
Liikkeenjohdon konsultointi sekä räätälöidyt koulutuspalvelut ja valmennuspaketit.
Andante Consulting Oy
Työyhteisöjen, organisaatioiden ja ryhmien kehittämispalveluja, työnohjausta, koulutusta ja ryhmäterapiapalveluja.
CEA
Kilpailuun ja kilpailuoikeuteen erikoistunut asiantuntijayritys.
Cerion
Julkishallinnon ja yksityisen sektorin toiminnan ja tiedonhallinnan kehittämispalveluita tarjoava asiantuntijaorganisaatio.
Codesys Oy
IT-alan teknistä konsultointia erityisesti sovellusintegraatio- ja palvelinratkaisuihin.
Conseils Oy EuroConseils
EU-integraatioon, yritysten verkottumiseen sekä etätyöhön liittyviä konsultointi-, koulutus- ja asiantuntijapalveluja.
Consultica
PK-yritysten kehittämiseen erikoistunut konsultointiyritys.
Consulting Union Ltd Oy
Tuottaa verkostoitumiseen liittyviä palveluja yrityksille ja yhteisöille.
Credicon Oy
Liikkeenjohdon konsulttitoimisto Espoosta. Sivuilla yrityksen ja yhteistyökumppaneiden esittely.
Culminatum Oy
Uudenmaan liiton, Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä Uudenmaan yliopistojen, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän omistama kehitysyhtiö.
Devcons Oy
Liikkeenjohdon konsulttitoimisto, joka keskittyy yritysten operatiivisen toiminnan kehittämiseen.
EcoProfile Oy
Laatu- ja ympäristöjärjestelmien ylläpito ja kehittäminen.
Finpro
Asiantuntija- ja palveluorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten yritysten kansainvälistymistä ja vähentää siihen liittyviä riskejä.
Franchise Consulting FranCon
Erikoistunut franchisingliiketoimintaan liittyviin konsultointi-, koulutus- ja rekrytointitehtäviin.
HRM Partners Oy
Uudelleensijoittumiseen (outplacement) ja urakehityskonsultointiin erikoistunut yritys.
Induser Oy
Yksilöllisiä kehittämispalveluja yritysten ja muiden organisaatioiden ajankohtaisiin liiketoiminta- ja palveluprosesseihin.
Industria Oy
Liiketoiminnan kehittämiskonsulttitoimisto. Sivuilla esitellään tärkeimmät osaamisalueet ja henkilöstö.
Innodev Oy
Toimialana tulevaisuuden suunnittelun menetelmät, skenaarioiden ja visioiden luominen, strateginen suunnittelu sekä organisaatioiden oppimisen ja luovuuden kehittäminen.
Innovation Networks Oy
Liikkeenjohdon neuvonantajayhtiö. Yrityksen ydinosaamisalueena on kilpailukykyä kehittävien toimeksiantojen toteuttaminen ja uusien innovaatioiden luominen eri teollisuuden aloille.
JOH Consulting Oy
Konsulttitoimiston toimialana on työyhteisön kehittäminen.
Johdon konsultit Nemo Oy
Liikkeenjohdon konsulttitoimisto. Sivulla esitellään liikkeenjohdon konsultti Esa Konolan tausta ja kokemus.
Kamensky Consulting Oy
Liikkeenjohdon konsulttiyritys, joka on keskittynyt strategiseen johtamiseen.
Kaukoviisas Oy
Matkailualan yritysten strategisen ja operatiivisen johtamisen konsultointia.
Kivisto Consulting Oy
Yritysten ja julkisyhteisöjen hankintatoiminnan ja logistiikan kehittämiseen erikoistunut yksityinen konsultointiyritys.
Kuopion Konsulttiverkko
Liiketoiminnan asiantuntijoiden yhteisö, johon kuuluu kymmenen itsenäistä jäsenyritystä.
KV-Konsultointi Oy
Liikkeenjohdon konsulttitoimisto, jonka sivuilla esitellään osaamisalueet, tuotteet ja henkilöstö.
Lepänkorva Oy
Toiminnanohjausjärjestelmien asiantuntija.
Liikkeenjohdon Konsultit LJK ry
LJK on eurooppalaisten konsulttiyhdistysten liitto FEACO:n ja maailmanlaajuisen konsulttiorganisaation ICMCI:n jäsen.
Mactive Oy
Johdon konsultointia ja valmennusta toiminnanohjausjärjestelmien kehittämiseen.
Marketing Management Concept Oy
Liikkeenjohdon konsultointia. Ydinosaamisalueina liiketoimintastrategiat, asiakkuuksien hallinta, johtaminen ja henkilöstön valmentaminen.
Modulcon Oy
Pk-yritysten strateginen kehittäminen, verkostoituminen, itsearviointi ja verkkoliiketoiminnan kehittäminen.
Novetos Consulting Oy
Erikoistunut arvojen, työyhteisöjen hyvinvoinnin ja johtamisen kehittämiseen. Kouluttaa ja konsultoi sekä liikkeenjohtoa että henkilöstöä.
Prosystems Consulting Oy
Kokonaistuottavuuden, laadunhallinnan, liiketoimintaprosessien, tuotantojärjestelmien sekä henkilöstön kehittämisen konsultointiyritys.
QL Laatutoiminta Oy
Yritysten ja julkisten yhteisöjen toiminnan systeemiseen laadulliseen kehittämiseen erikoistunut konsultointi- ja koulutusorganisaatio.
Quality Knowhow Karjalainen Oy
Tuote-, palvelu- ja liiketoimintaprosessien laatukoulutusta ja -konsultointia.
Reallog Oy
Johtamisen, yritys- ja organisaatiorakenteiden sekä logistiikka- ja tuotantoprosessien kehittäminen.
Sadanpäämies-yhtiöt
Kuntapäättäjille ja -johtajille tukea palvelukehittämisen haasteissa.
SEFO-konsultointi
Auttaa yrityksiä kehittämään toimintajärjestelmäänsä vastaamaan yrityksen sisäisiä ja ulkoisia tarpeita.
Solutum Oy
Palveluyritys, joka kehittää yritysten kilpailukykyä ja henkilöstön osaamista tukimuksen, koulutuksen ja konsultoinnin avulla.
Suomen Laatukeskus
Laatukeskus tukee suomalaisten organisaatioiden omaehtoista laadun ja kilpailukyvyn kehittämistä.
Swot Consulting
Liikkeenjohdon konsultointipalveluja tuottava asiantuntijaryhmä.
Synergy Management Consultants Finland SMCF OY
Kansainvälinen muutoksen hallintaan ja implementointiin erikoistunut liikkeenjohdon konsulttiyritys.
Tietoturvakoulutus Oy
Tietoturvakoulutusta ja konsultointia yrityksille.
Trainers House
Markkinoinnin ja myynnin konsultointi.
Trio Consulting Group Oy
Liikkeenjohdon konsulttiyritys joka toimii Suomessa, Skandinaviassa ja Keski-Euroopassa.
Tulosmarkat
Tuottavuuskoulutusta ja konsultointia pk-yrityksille.
Tuotantokonsultointi Ilpo Karinen
Toimialana on tuotantotoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen, rationalisointi ja tuotannon uudelleen organisointi.
Yritystaito Oy
Työyhteisön kehittämisen konsulttitoimisto.

Tämä luokka muilla kielillä: 25

[Wizard Mozilla]
Päivitetty viimeksi:
toukokuu 20, 2016 at 2:54:04 UTC
Elinkeinoelämä
Tietotekniikka
Pelit
Terveys
Koti
Uutiset
Vapaa-aika
Tiedonlähteet
Alueellinen
Tiede
Verkkokaupat
Yhteiskunta
Urheilu
All Languages
Kulttuuri ja viihde