Organizacije i udruženja građana koje se bave humanitarnom i dobrotvornom delatnošću.

Takođe pogledaj: 4

Crveni krst Mladenovac
Sadrži aktivnosti, akcije, projekte, kontakt i ostale informacije vezane za Crveni Krst Mladenovca
Crveni Krst Srbije
Sadrži informacije o istoriji, organizaciji, aktivnostima, aktuelnostima, i načinima finansiranja.
Društvo "Sveti Sava"
Društvo koje se bavi kulturnom, obrazovnom i humanitarnom delatnošću, kao i izdavanjem godišnjeg časopisa "Bratstvo" i prigodnih književnih, istorijskih i etnografskih dela vezanih za kult Svetog Save, srpsku tradiciju i kulturu.
Grupa 484
Neprofitna, nevladina organizacija koja pruža informativnu, pravnu i psihosocijalnu pomoć najugroženijim izbeglicama i raseljenim licima
JAZAS - Asocijacija za borbu protiv side
Jugoslovenska asocijacija za borbu protiv side – JAZAS je nevladina, neprofitna, humanitarna organizacija osnovana 1994. godine sa ciljem da se bavi prevencijom HIV/AIDS-a i pružanjem psihosocijalne pomoći ljudima koji žive sa ovom bolešću.
Karić Fondacija
Privatna dobrotvorna fondacija za pomoć pojedincima i institucijama. Prezentacija pruža informacije o programu, organizaciji, nagradama, akcijama i pismo predsednika.
Kolo srpskih sestara Subotica
Prezentacija sadrži istorijat i podatke o organizaciji, foto galeriju, kontakt i uputstvo za uplaćivanje donacija.
Naša Srbija
Prezentacija humanitarne organizacije koja sadrzi informacije o aktivnostima, dijaspori, donatorima sa dečjom stranom.
Ratni Veterani Srbije
Nestranačka patriotska organizacija, koja se u svome radu zalaže za pravično i sistematsko uređenje prava na materijalnu i socijalnu sigurnost učesnika rata, a posebno porodica palih boraca i invalida rata.
Resursni Centar Za Osobe Sa Invaliditetom
Prezentacija rada Resursnog centra za osobe sa invaliditetom Ekumenske humanitarne organizacije. Velika i ažurirana baza podataka relevantnih organizacija, institucija i ustanova.
Udruženje građana Košnica
Prezentacija udruženja građana "Košnica" iz Novog Sada. Sadrži informacije o aktivnostima i udruženju kao i kontakt informacije.
Udruženje slepih i slabovidih Srbije "Beli štap"
Pomoć slepim i slabovidim osobama u ostvarivanju njihovih prava, obezbeđivanju psihosocijalne pomoći i podrške. Projekti, aktivnosti. Omogućeno čitanje web stranice slepim osobama.
Zdravstveno Potporno Udruženje Studenata Beograda
Prezentacija ZPU studenata Beograda - jedinstvenog studentskog servisa koji organizuje programe dotiranih letovanja i zimovanja za studente, pomoći studentima narušenog zdravlja i slabog materijalnog stanja, studentska putovanja i ekskurzije...

Ova kategorija na drugim jezicima 15

[DMOZ Mozilla 3]
Zadnja izmjena:
februar 4, 2016 at 4:59:22 UTC
Društvo
Sport
All Languages
Umetnost
Posao
Kompjuteri
Igre
Zdravlje
Domaćinstvo
Mediji
Zabava
Regionalno
Nauka
E-trgovina