World Srpski Društvo Organizacije
66
Kategorija je predviđena za web stranice koje pokrivaju tematiku nevladinih i nezavisnih organizacija.

kategorije 8

Asocijacija Potrošača Srbije
Informisanje i savetovanje potrošača i zastupanje njihovih interesa i prava sa aktivnostima, propisima i izdavanjima.
Beogradska otvorena škola
Beogradska otvorena škola teži da doprinese ukupnom razvoju društva kroz dodatno obrazovanje i obuku nosilaca društvenih promena. Istorijat, spisak centara i aktivnosti škole.
Beogradski centar za ljudska prava
Unapređenje znanja u oblasti ljudskih prava i humanitarnog prava, razvoj demokratije, uspostavljanje pravne države i građanskog društva u Srbiji. Saopštenja za javnost, biblioteka, projekti, edukacija.
Centar lokalne demokratije - Subotica
Sadrži vesti o aktivnostima agencije, statut, izveštaj o aktivnostima, foto galeriju i publikacije koje je agencija objavila.
Centar Modernih Veština - CMV
Građansko obrazovanje, razvoj političke kulture i dijaloga, promocija socijaldemokratskih vrednosti, priprema mladih za učešće u razvoju civilnog društva u Srbiji. Publikacije, projekti i dokumenti.
Centar za prava manjina - Minority Rights Center
Prezentacija udruženja sadrži projekte, saopštenja, publikacije i ostale informacije o problematici nacionalnih manjina u Srbiji.
Centar za razvoj neprofitnog sektora
Centar za razvoj neprofitnog sektora radi kao nevladina, neprofitna agencija. Usluge za sve dobrovoljne, neprofitne organizacije pruža besplatno, a njegova delatnost ne zadire u programsku i upravljačku strukturu samih organizacija.
Dokumentaciono informativni centar za ženske studije
Prezentacija Dokumentaciono-informativnog centra za ženske studije sadrži dokumente i istraživanja o položaju žena.
Ekonec’s Weblog
Ekološki bilten *Eko-NEC* je elektronsko (mejl) i štampano glasilo koje insistira na širenju svesti o značaju zdrave životne sredine
Grupa "Hajde da..."
Stvaranje humanije zajednice na principima, vrednostima i metodologiji neformalnog obrazovanja. Aktivnosti, vesti, foto galerija.
Jednake mogućnosti
Olakšavanje pristupnosti savremenim informacionim i komunikacionim tehnologijama na ravnopravnoj osnovi i pod ravnopravnim uslovima. Projekti, statut, diskusije i učlanjavanje.
Ombudsman - Građanski branilac Beograda
Ombudsman grada Beograda, nadgleda kako izvršna vlast sprovodi zakone. Informacije o građanskom braniocu, kontakt, delovanje uputstva.
Ombudsman - pokrajina Vojvodina
Vojvođanski ombudsman se stara o zaštiti i unapređenju ljudskih prava građana Vojvodine. Propisi, saopštenja, kontakt sa pokrajinskim ombudsmanom i podnošenje žalbi na rad državnih organa.
PALGO Centar
Unapređivanje transparentnosti i odgovornosti institucija vlasti. Aktivnosti, publikacije i dokumenti.
Peščanik
Udruženje građana okupljenih oko radio emisije Peščanik. Prilozi građana i političkih analitičara, download emisija Peščanika, karikature Coraxa.
Regularna Velika Loža Srbije
Regularna Velika Loža Srbije, starih, slobodnih i prihvaćenih masona.
Rotary Club Beograd-Singidunum
Rotari Klub Beograd-Singidunum osnovan je 30. oktobra 1995. godine sa ciljem da razvija predanost radu, uzajamno poznavanje i poštovanje između svojih članova, da ostvaruje međunarodnu saradnju, da organizuje i pruža humanitarnu pomoć.
Sremus - Ishrana iz prirode
Neprofitabilna organizacija za obuku kadrova koji preferiraju ishranu iz prirode sa istorijatom NVO i forumom za diskusiju.
Udruženje građana "Roditeljski centar" - Zrenjanin
Sajt za trudnice, mame i tate. Ciljevi organizacije su podrška i pomoć roditeljima i trudnicama, borba za povećanje nataliteta i stvaranje boljih uslova za detinjstvo i roditeljstvo .
Udruženje RODITELJ
Nevladina organizacija usmerena na podršku i promociju roditeljstva u Srbiji. Veliki broj informativnih i edukativnih tekstova iz raznih oblasti.

Ova kategorija na drugim jezicima 48

[DMOZ Mozilla 3]
Zadnja izmjena:
oktobar 14, 2016 at 4:45:09 UTC
Društvo
Sport
All Languages
Umetnost
Posao
Kompjuteri
Igre
Zdravlje
Domaćinstvo
Mediji
Zabava
Regionalno
Nauka
E-trgovina