Rovnako pozri: 1

Knižnica Technickej univerzity v Košiciach
Služby, katalóg, formuláre, kontakty a novinky.
Knižnica Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
On-line prístupné katalógy a informačné zdroje UK UPJŠ, kontaktné osoby, všeobecné informácie. [Košice]
Slovenská ekonomická knižnica v Bratislave
Knižnica Ekonomickej univerzity v Bratislave s možnosťou on-line vyhľadávania.
Slovenská lesnícka a drevárska knižnica TU
Knižnica Technickej univerzity vo Zvolene.
Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU
Služby, katalógy, elektronické dokumenty, poradňa a ďalšie informácie. [Nitra]
Univerzitná knižnica PU
Katalóg, informačné zdroje, formuláre, kontaktné osoby, služby. [Prešov]
Univerzitná knižnica v Bratislave
Informácie, on-line databáza.
Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity
Možnosť zapožičať si knihy pomocou on-line katalógu alebo žiadaniek. Vyhľadávanie dokumenov EPC.

Táto kategória v iných jazykoch 20

[Crossroads Mozilla]
Posledná zmena:
Jún 12, 2016 at 8:54:07 UTC
Zdroje
Regionálne
Veda
Internetové obchody
Spoločnosť
Šport
All Languages
Kultúra
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdravie
Domov
Správy
Voľný čas