World Slovensky Veda Inštitúcie Akademické inštitúcie
4

Rovnako pozri: 1

Astronomický ústav SAV
Základné informácie, knižnica a prebiehajúce projekty, udalosti a astronomické odkazy.
Geologický ústav SAV
Profil pracoviska SAV v Banskej Bystrici. Štruktúra pracoviska, projekty a výskum, profil a história, publikačná činnosť.
Slovenská Akadémia Vied (SAV)
Publikačná a vedecká činnosť, vybrané dokumenty a organizačná štruktúra.
Slovenské filozofické združenie pri SAV
Záujmová organizácia filozofov v SR. História, stanovy, zameranie, prihláška, kongresy, pracoviská, encyklopédia.

Táto kategória v iných jazykoch 10

[Mozilla]
Posledná zmena:
August 7, 2011 at 22:05:46 UTC
Veda
Internetové obchody
Spoločnosť
Šport
All Languages
Kultúra
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdravie
Domov
Správy
Voľný čas
Zdroje
Regionálne