Stránky zamerané na chémiu ako vedecký obor.

Rovnako pozri: 1

Centrum pre chemické látky a prípravky
Orgán štátnej správy s postavením národného orgánu Slovenskej republiky na úseku oznamovania nových chemických látok, uvedenia biocídnych výrobkov na trh, klasifikácie, evidencie a inventarizácie chemických látok, ako aj hodnotenia rizík pri ich uvádzaní na trh.
MSDS Europe
Naše služby ponúkame malým a veľkým firmám, ktoré sa zaoberajú s nebezpečnými látkami a výrobkami.
Výskumný ústav chemických vlákien a.s., Svit
Základný a aplikovaný výskum polymérov pre chemické vlákna.

Táto kategória v iných jazykoch 31

[Periodic Table Mozilla]
Posledná zmena:
Október 11, 2013 at 5:41:16 UTC
Veda
Internetové obchody
Spoločnosť
Šport
All Languages
Kultúra
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdravie
Domov
Správy
Voľný čas
Zdroje
Regionálne