kategórie 1

Rovnako pozri: 1

Mapy.sk
Podrobná online mapa a letecká mapa celej Slovenskej republiky.
MapySR.sk
Stránka zobrazuje objekty súvisiace s cestovným ruchom na mapovom podklade reliéfu a cestnej siete.
NízkeTatry.com
Klikacie mapy. Mnoho turistických máp.
Slovensko pod lupou
Digitálna vektorová mapa Slovenska.
SlovenskýRaj.com
Turistické mapy národného parku Slovenský raj. Jaskyne, rokliny a lesy.
Tatry.net
Súbor turistických máp, pokrývajúci všetky významné turistické trasy.

Táto kategória v iných jazykoch 2

[SLR_mozilla]
Posledná zmena:
Marec 2, 2014 at 18:24:56 UTC
Regionálne
Veda
Internetové obchody
Spoločnosť
Šport
All Languages
Kultúra
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdravie
Domov
Správy
Voľný čas
Zdroje