Do tejto kategórie možno zaradiť stránky subjektov ktoré sa zaoberajú ponukou zdravotníckych potrieb a služieb pre profesionálov v zdravotníctve - napríklad vybavenie ordinácií a nemocníc. Stránky, ktoré sa zameriavajú na poskytovanie služieb zdravotnej starostlivosti pre pacientov patria do príslušnej kategórie vo World/Slovenske/Zdravie.

kategórie 1

Rovnako pozri: 1

Alwil - Medical s. r. o.
Distribúcia medicínskych prístrojov, výrobkov a príslušenstva. [Košice]
Btl Slovakia s. r. o.
Vývoj, výroba, predaj, servis zdravotnických prístrojov a zariadení pre rehabilitáciu, kúpele, kardiológiu, gynekológiu. [Žilina]
Chiormega s. r. o.
Výroba zdravotníckej techniky pre stomatologické ambulancie. Stacionárne súpravy, kreslá a doplnky. [Humenné]
Chirana Progress s. r. o.
Výroba zdravotníckych zariadení v oblasti vodoliečby, mechanoterapie a inhalácie. [Piešťany]
Chiros Medical s. r. o.
Výroba, servis a predaj zdravotníckej techniky hlavne v oblasti stomatológie. Výroba náhradných dielov. [Bratislava]
Chirosan s. r. o.
Úpravy vo všetkých typoch úžitkových vozidiel. Poľné mobilné zdravontícke pracoviská. Zdravotnícke nosidlá. [Vrbové]
Dentmix spol. s r. o.
Výroba stomatologických ramien, chirurgických svietidiel a ramien pre všeobecné zdravotníctvo. [Nové Zámky]
Egamed spol. s r. o.
Výroba, predaj a servis zdravotníckych prístrojov. [Piešťany]
Ekom spol. s r. o.
Vývoj a výroba zdravotníckej techniky. [Piešťany]
Elu Medical s. r. o.
Dodávateľ zdravotníckeho materiálu pre intervenčnú rádiológiu. Zdravotnícke prístroje. [Bratislava]
Gutta Slovakia spol. s r. o.
Distribúcia, prenájom a servis špeciálnej zdravotníckej techniky značky Hologic - mamograf, denzitometer a C-rameno. [Bratislava]
Isg | Drs s. r. o.
Kompletný systém starostlivosti o likvidáciu a recykláciu dentálnych odpadov, separácia amalgámu. Stomatologická technika. [Trenčín]
KK Dent s. r. o.
Komplexné vybavenie zubných ambulancií, spotrebný materiál. Školenia a kurzy. Sprostredkovanie leasingu. [Prešov]
Konex Medik spol. s r. o.
Zariadenie ambulancií, zdravotnícke prístroje a zariadenia pre profesionálov. Stomatológia, dezinfekcia a dagnostika. [Košice]
M.O.C. s. r. o.
Výroba a predaj zdravotníckej techniky. Dentálne súpravy a náradie. Anestéziologické a resuscitačné prístroje. [Stará Turá]
Medist s. r. o.
Výroba a predaj zdravotníckych odsávačiek. [Humenné]
Neomed s. r. o.
Vývoj a výroba stomatologickej techniky. [Humenné]
Oculus & Co spol. s r. o.
Predaj oftalmo-diagnostických zariadení pre slovenský trh. [Bratislava]
Optoteam s. r. o.
Predaj zdravotníckej techniky a vybavenia pre laboratóriá. [Bratislava]
SCA Hygiene Products spol. s r. o.
Výroba a distribúcia Inkontinenčných pomôcok značky Tena. [Bratislava]
Technium spol. s. r. o.
Zdravotnícka a záchranárska technika a vybavenie, pulzové oxymetre, výroba zdravotníckych pomôcok. [Trenčianske Teplice]
Vivet spol. s r. o.
Predaj zdravotníckej techniky a prístrojov: ultrazvuk, USG, sonograf, veterinárne prístroje, RTG. Predaj krmív. [Poprad]
Zols s. r. o.
Zdravotnícka obchodná a leasingová spoločnosť. Dodáva materiály pre neurológiu, rádiológiu, rádioterapiu a chirurgiu. [Nitra]

Táto kategória v iných jazykoch 26

[EMS Mozzie]
Posledná zmena:
Október 1, 2015 at 11:15:10 UTC
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdravie
Domov
Správy
Voľný čas
Zdroje
Regionálne
Veda
Internetové obchody
Spoločnosť
Šport
All Languages
Kultúra