Stránky firiem zaoberajúcich sa projektovaním rodinných a bytových domov, ich technickým zariadením alebo projektovaním iných stavebných objektov.

Rovnako pozri: 1

a2š architekti
Tím architektov, ktorý hľadá progresívne spôsoby riešenia problémov v architektúre. Krok za krokom posúva svoje hranice vpred. [Veľké Úľany, Ružomberok]
Aktívne rodinné domy
Projekty Aktívnych rodinných domov tretieho tisícročia. Vyrobia viac energie ako spotrebujú. Bezplatné poradenstvo. [Bratislava]
APEX A s.r.o.
Projekty rodinných domov, online katalóg rodinných domov, architektúra na mieru. [Bratislava]
aphaus s. r. o.
Architektonické štúdio ponúka služby v oblasti návrhu rodinných domov a interiérov. [Bratislava]
Aprojekt s. r. o.
Projekty na mieru s využitím progresívnych zdrojov energie - rodinné a bytové domy, priemyselné haly. [Dvorany nad Nitrou]
Aramis VP s.r.o.
Projekty malých, stredných i exkluzívnych rodinných domov pre rovinaté, svahovité i veľmi úzke pozemky. [Piešťany]
Archima s. r. o.
Rodinné domy, chaty, stavby pre cestovný ruch, polyfunkčné objekty, sakrálne stavby. [Prešov]
Architektonický ateliér H.P.design
Navrhovanie pasívnych a nízkoenergetických domov, ekologická architektúra, zabezpečenie realizácie stavieb, návrh interiérov. [Bratislava]
Architektonický ateliér RBB, s. r. o.
Komplexné služby v oblasti architektúry a urbanizmu, projektovania, poradenstva a inžinierskej činnosti. Hlavnú náplň predstavuje navrhovanie obytných a občianskych budov, vrátane riešenia interiéru. [Bratislava]
Ateliér 42
Služby v oblasti architektúry budov. Hlavnými činnosťami sú: návrh stavieb, projektové dokumentácie pre stavebné povolenie, návrh interiérov. [Bratislava]
AtrixMedia s.r.o.
Obsahuje katalóg projektov domov a bungalovov, ako vybaviť stavebné povolenie a odpovede na otázky k projektom. [Pezinok]
Atrum, s.r.o.
Individuálne projekty rodinných domov. [Bratislava]
Createrra s. r. o.
Architektonické štúdio špecializované na energeticky pasívne domy - od projektu po úspešnú realizáciu. [Hrubý Šúr]
Distler - Šuppa spol. s r. o.
Vypracúva štúdie, projekty a odborné posudky nosných konštrukcií stavieb. [Bratislava]
Dizajne s. r. o.
Návrh interiérového dizajnu od vizualizácie až po realizáciu. [Olešná]
G. a. m projekčná kancelária
Spracovanie projektovej dokumentácie od architektonickej štúdie objektu, projektu interiéru, vrátane trojrozmernej vizualizácie riešenej stavby, až po projekt pre realizáciu stavby. [Galanta]
H.K.M. Staving-Projekt s. r. o.
Vykonávanie predprojektovej a projektovej činnosti v oblasti stavieb pozemného a priemyselného staviteľstva. [Banská Bystrica]
Hescon s.r.o.
Projekčná a statická kancelária. Hlavnou oblasťou firmy je špecializácia sa na statiku stavieb - priemyselné stavby, občianske stavby, halové objekty. [Trenčín]
Ing. arch. Ján Kubina
Projektovanie a rekonštrukcie rodinných domov, stavieb občianskej vybavenosti, aquaparkov, priemyselných a rekreačných stavieb, návrh územných plánov a interiérov. [Dolný Kubín]
Ing. Ján Šajgalík - D.P.A.
Projekčná činnosť (statika stavieb, architektúra stavieb), realizačná činnosť (výstavba hrubých stavieb drevodomov), poradenstvo v stavebníctve. [Martin]
Ing. Katarína Turošíková
Projekty zrubov, dreveníc, drevodomov a stavieb z dreva - budovy pre bývanie a rekreáciu, polyfunkčné a administratívne objekty. [Žilina]
Ing. Martin Hrnčiar - Cadconec
Služby v oblasti výstavby budov od architektonickej štúdie, vypracovanie projektovej dokumentácie, inžiniering, stavebný dozor, realizácia stavieb. [Nitra]
Ing. Miroslav Gažovič
Katalógové projekty rodinných domov, projektová dokumentácia, projektové zmeny, osadenie domu na pozemok, situácia, energetická certifikácia. [Prievidza]
Ing. Miroslav Kaprálik
Projekcia a grafika podľa vašich predstáv. [Bardejov]
Ing. Roman Štefanec
Všetky stupne projektovej dokumentácie - rodinný dom, bytový dom, administratívna budova, športový areál, obytná zóna. [Bratislava, Pusté Úľany]
Interiér 3D
Interiérový dizajn na mieru. [Pezinok]
KBprojekt
Projektovanie TZB, zhotovenie projektovej dokumentácie technických zariadení budov. [Bratislava]
Kolomymcm s. r. o.
Komplexné zabezpečenie projektovej dokumentácie rodinných, bytových domov, občianskych, priemyselných a technologických stavieb. [Bratislava]
KPS Projekt
Poskytujeme komplexné riešenia v oblasti tvorby rodinných domov, bytových domov, zariadení prechodného ubytovania, objektov občianskej vybavenosti, urbanizmu a tvorby interiérov. [Martin]
MIKO projekčná kancelária s. r. o.
Spracovanie predprojektovej a projektovej dokumentácie stavieb, odborné, informačné a poradenské služby s komplexnou inžinierskou činnosťou. [Poprad]
ODIS Studio
Architektonická a projekčná kancelária. Obsahuje zoznam projektov a služieb. [Liptovský Mikuláš]
Odis studio - Ing. Arch Marek Opavský
Ponúka vypracovanie projektovej dokumentácie k interiéru, bytu, kancelárie, predajne a pod. [Bratislava, Žilina, Liptovský Mikuláš]
Parnas Nitra
Zaoberáme sa projektovaním rodinných domov, bytových, občianskych a priemyselných stavieb. Vypracovávame urbanistické štúdie, dokumentácie pre územné rozhodnutie, dokumentácie pre stavebné povolenie a realizačné projekty. [Nitra]
Projekteam s. r. o.
Zaoberá sa projekciou komplexných technických zariadení budov. [Bratislava]
Projekčná kancelária HProjekt
Projekty pozemných stavieb, 3D vizualizácie interiérov a exteriérov, osadenie navrhovaného objektu do reálneho prostredia. [Prešov]
Projekčná kancelária Odysea
Projektová a inžinierska činnosť vo výstavbe a spracovávanie vizualizácií exteriérov a interiérov. Projektová dokumentácia všetkých stupňov, vrátane inžinierskych sietí. [Košice]
Projekčná kancelária RobSON
Vypracuje projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné konanie až po realizačný projekt, zabezpečí autorský dozor, vykonáva inžiniersku činnosť. [Snina]
PS:arch
Od architektonických návrhov cez projekciu, až po realizáciu. [Žilina]
QM projekt
Komplexné služby architektonickej a inžinierskej kancelárie v oblasti projektovania v stavebníctve. [Bratislava]
RM Projekt
Navrhovanie a projektovanie pozemných stavieb - rodinné domy, bytové domy, občianske budovy, rekonštrukcie bytov, návrhy interiérov. [Liptovský Mikuláš]
Rodinné domy
Projekty rodinných domov, bungalovy, bytové domy, Energetický certifikát. Online výber projektu domu, bezplatné poradenstvo. [Bratislava]
Siena s. r. o.
Architektonické a inžinierske služby pre investorov v stavebníctve, projektovanie stavieb, statika stavieb, inžinierske činnosti vo výstavbe, stavebný dozor, meranie miery zhutnenia. [Trenčín]
Statika stavieb
Statika stavieb, statické posudky a výpočty. Projekt statiky v rozsahu pre stavebné povolenie a pre realizáciu. [Svit]
Statika.sk s. r. o.
Projektovanie statiky nosných konštrukcií pozemných stavbených objektov ako sú bytové domy, obchodné domy, výrobné haly, sklady, garáže, rodinné domy. [Bratislava]
TopReality.sk s. r. o.
Katalóg projektov rodinných a bytových domov s možnosťou registrácie a pridávania ponúk projektov pre projektantov. [Nové Mesto nad Váhom]
UNA - Rodinné domy, s.r.o.
Architektúra a projektovanie - pasívne rodinné domy. [Bratislava]
Vamax s. r. o.
Inžinierska, projektová spoločnosť ponúka služby pri príprave, riadení a realizácii stavieb. [Bratislava]
VM Projekt s. r. o.
Predmetom činnosti spoločnosti je spracovanie komplexných projektov občianskych a priemyselných stavieb, architektonických štúdií a inžinierskymi službami spojenými s prípravou a realizáciou stavieb. [Považská Bystrica]

Táto kategória v iných jazykoch 15

[Architect Mozilla]
Posledná zmena:
Október 1, 2016 at 18:46:02 UTC
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdravie
Domov
Správy
Voľný čas
Zdroje
Regionálne
Veda
Internetové obchody
Spoločnosť
Šport
All Languages
Kultúra