World Slovensky Obchod a služby Životné prostredie
7
Stránky firiem zaoberajúcich sa poskytovaním služieb v oblasti komerčných projektov v rámci starostlivosti o životné prostredie.

Rovnako pozri: 1

Audit-Iso.eu
Poradenstvo a zavedenie systému životného prostredia ISO 14001, spracovanie dokumentácie. Interný audit, školenie. [Trnava]
Ekolamp Slovensko
Zabezpečuje zber a ekologickú recykláciu nefunkčných a doslúžilých svetelných zdrojov a svietidiel. [Nové Zámky]
EnvIdeal s. r. o.
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie - EIA, vypracovanie dokumentácie a prevedenie celým procesom EIA. [Bratislava]
Enviro Global - Ing. Jana Marcinková
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, environmentálne poradenstvo, konzultácie IPKZ. [Michalovce]
Epik s. r. o.
Konzultačná spoločnosť v oblasti environmentálneho poradenstva. [Bratislava]
Hooch a. s.
Služby a technológie pre životné prostredie. Údržba komunikácií. Ekonomické poradenstvo. Odpadové hospodárstvo. [Košice]
Regioplán - RNDr. Peter Mederly
Krajinnoekologické plánovanie, tvorba podkladov, posudzovanie vplyvov výstavby na ŽP. [Nitra]

Táto kategória v iných jazykoch 15

[Desk Mozilla]
Posledná zmena:
November 27, 2012 at 5:25:52 UTC
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdravie
Domov
Správy
Voľný čas
Zdroje
Regionálne
Veda
Internetové obchody
Spoločnosť
Šport
All Languages
Kultúra