World Polski Zdrowie Zdrowie publiczne
35
Zdrowie publiczne - stan zdrowia populacji oraz wiedza ukierunkowana na jego rozpoznawanie w celu rozwiązywania gł. problemów zdrowotnych społeczności. WHO w 1973 r. określiła, że z.p. obejmuje problemy dotyczące zdrowia populacji, stanu zdrowotnego ludności, usługi zdrowotne i administrowanie opieką zdrowotną; obecnie przez z.p. rozumie się naukę i sztukę zapobiegania chorobom, przedłużania życia i promowania zdrowia przez organizację zbiorowych wysiłków społeczeństwa.

Z Encyklopedii PWN

kategorie 4

Zobacz także: 2

Centrum medyczne Volta
Poradnia zdrowia psychicznego oferująca zakres usług pozwalający uzdrowić duszę i ciało.
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Historia, zadania instytucji, organizacja, aktualności.
Główny Inspektorat Sanitarny
Informacji o założeniach i funkcjonowaniu instytucji, aktualności.
Instytut Matki i Dziecka
Informacje o Instytucie, nauka, kliniki i zakłady, dla pacjenta, kontakt.
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
Prowadzi badania naukowe, prace wdrożeniowe, działalność szkoleniową i ekspertyzową oraz działalność diagnostyczną, orzeczniczą i leczniczą w zakresie medycyny pracy i zdrowia środowiskowego.
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
Informacje o Instytucie, struktura, oferta, projekty badawcze, aktualności.
Instytut Medycyny Wsi
Informacje o historii, strukturze i działalności.
Instytut Żywności i Żywienia
Krajowy punkt informacyjny, poradnia chorób metabolicznych, 10 zasad dobrego żywienia, opinie ekspertów, aktualności.
Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
Aktualności i informacje nt. funkcjonowania Izby, uchwały, studenci.
Ministerstwo Zdrowia RP
Aktualności, struktura ministerstwa. System opieki zdrowotnej, polityka zdrowotna państwa. Leki i wyroby medyczne, kształcenie, prawo. Informacje dla pacjentów i świadczeniodawców.
Naczelna Izba Lekarska
Władza i struktura, Okręgowe Izby Lekarskie, rejestr lekarzy, Gazeta Lekarska.
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
Instytut powstał w wyniku połączenia Centralnego Labolatorium Surowic i Szczepionek oraz Instytutu Leków.
Państwowy Zakład Higieny
Informacje o instytucie naukowo-badawczym, struktura, atesty materiałów i wyrobów, biblioteka.
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
Kierownictwo, działalność, ośrodki badawcze, aktualności.

Inne wersje językowe tej kategorii: 17

[Medical Mozilla]
Ostatnia zmiana:
grudnia 15, 2015 at 6:15:05 UTC
Zdrowie
Dom
Media
Wypoczynek
Leksykon
Regionalne
Nauka i edukacja
Zakupy
Społeczeństwo
Sport
All Languages
Kultura i sztuka
Biznes
Komputery
Gry