kategorie 2

Zobacz także: 1

Arche - psychologia dla ludzi
Szkolenia rozwoju osobowości, treningi relaksacyjne oraz zajęcia joga. Ponadto coaching oraz psychoterapia.
Brian Tracy International
Oferta szkoleniowa w zakresie: rozwój osobisty, przywództwo, sprzedaż, coaching. Konferencje i wystąpienia publiczne. Informacja o zespole BTI.
Centrum Counsellingu Gestalt
Terapia Gestalt, edukacja w zakresie praktycznych umiejętności psychologicznych. Siedziba w Krakowie.
Centrum Integracji Osobowości
Oferta szkoleń z zakresu Art-kinezjologii, Dotyku dla Zdrowia, Tańców w kręgu, EFT - technik emocjonalnej wolności, Metody Dennisona.
Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych
Kurs certyfikacyjny NLP, warsztaty rozwoju, szkolenia dla pracowników socjalnych i opiekuńczo-wychowawczych.
Coaching Professionals
Coaching. Oferta opracowywana indywidualnie. Informacje o standardach pracy zespołu zgodnych z wymogami International Coaching Community.
Edukacja Psychologiczna Optima
Psychologia sportu dla zawodników i trenerów. Informacje o treningu mentalnym i możliwości podjęcia współpracy z psychologiem.
Instytut Psychologii Procesu
Oferta szkolenia licencyjnego w zakresie psychoterapii metodą Psychologii Zorientowanej na Proces opracowaną przez Arnolda Mindella. Regulamin. Katalog kursów. Informacje o nauczycielach metody i rekomendowanych terapeutach.
Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka
Placówka niepubliczna specjalizująca się w terapii małych dzieci z autyzmem. Opis działań, metod terapii, daiałalności naukowej i szkoleniowej.
Interwencja kryzysowa
Problematyka pomagania osobom w kryzysie. Informacje o ośrodkach informacji kryzysowej, kursy interwencji kryzysowej, szkolenia.
JS Instytut Psychologii Biznesu
Coaching, consulting dla właścicieli i zarządów, szkolenia dla managerów. Komunikacja i relacje w procesie zmian, wdrożenia strategii, sytuacje trudne. Zarządzanie stresem, sztuka koncentracji, mobilizacja managerów w każdych warunkach.
Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoedukacji
Informacja o zespole psychologów i psychoterapeutów instytutu. W ofercie szkolenia, warsztaty rozwojowe, szkolenie trenerów, studium coachingu, ABC biznesu oraz psychoterapia. Artykuły o tematyce psychologicznej.
Laboratorium Psychoedukacji Szkolenia i Doradztwo
Oferta szkoleń; komunikacja, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, praca zespołowa, przywództwo, wywieranie wpływu, autoprezentacja, inteligencja emocjonalna, radzenie sobie ze stresem, kreatywne myślenie w rozwiązywaniu problemów.
Mabor
Psychoedukacja, doradztwo, oferta szkoleniowa, poradnia terapeutyczna. Studium psychoterapeutyczne atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Studium Terapii Narracyjnej. Szkoła Rozwoju Osobistego.
Mindout - Adam Gnych
Oferta szkoleń biznesowych. Platforma Testów psychologicznych online.
Ośrodek Psychoterapii Systemowej
Placówka doskonalenia zawodowego prowadząca działalność szkoleniową i psychoterapeutyczną w oparciu o teorię systemowej pracy z rodziną oraz teorię psychodynamiczną.
Personality Training Studio
Szkolenia z zakresu treningu osobowości, umiejętności interpersonalnych, autoprezentacji. Dossier, misja, klienci, galeria.
Po Deszczu - Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego
Oferta szkoleń dla psychologów, pedagogów i lekarzy. Organizacja szkoleń dla szkół i biznesu.
Poza Centrum
Warsztaty rozwojowe, studium psychoterapii prowadzone metodą pracy z procesem.
Psycholog.com.pl - Centrum Doradztwa i Terapii
Pomoc psychologiczna i usługi psychologiczne, psychoterapia. Szkolenia, warsztaty i treningi dla biznesu. Doradztwo, narzędzia badawcze i selekcja kadr.
Psychologia i Praca
Psychologia sportu i biznesu. Doradztwo, rozwijanie kompetencji i udzielanie psychologicznego wsparcia osobom funkcjonującym w trudnym, wymagającym otoczeniu, w warunkach wysokich oczekiwań i ostrej konkurencji.
Treningi Psychologiczne, Maryla i Janusz Bachmińscy
Oferta szkoleń psychologicznych z zakresu umiejętności społecznych, pomoc w kryzysach, psychoterapia.
[Lounging Mozilla]
Ostatnia zmiana:
października 1, 2016 at 12:05:08 UTC
Nauka i edukacja
Zakupy
Społeczeństwo
Sport
All Languages
Kultura i sztuka
Biznes
Komputery
Gry
Zdrowie
Dom
Media
Wypoczynek
Leksykon
Regionalne