Grupy ludzi prowadzące działalność naukową lub edukacyjną z zakresu matematyki: towarzystwa i inne stowarzyszenia naukowe, koła naukowe, koła i towarzystwa miłośników, kluby, fundacje oraz sekcje tematyczne stowarzyszeń naukowych.

Zobacz także: 1

Fundacja Rozwoju Matematyki Polskiej
Informacje na temat donatorów i założycieli, celów działania, prowadzonych seminariach.
Fundacja Stypendialna Matematyków Wrocławskich
Pomaga utalentowanym młodym ludziom w studiowaniu matematyki i pracy naukowej w matematyce, służy pomocą merytoryczną i finansową dla kółek matematycznych i na szkolenia nauczycieli, pomaga w finansowaniu i organizacji konferencji.
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Informacje, zjazdy, sprawozdania i protokoły, oddziały, czasopisma.
Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki
Informacje o pracy Stowarzyszenia, pracy grup roboczych, konferencjach, warsztatach i publikacjach nauczycieli matematyki.
Towarzystwo Rozumnych I Absolutnie Doskonałych Aktuariuszy
Koło naukowe studentów Wydziału Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego TRiADA zajmujące się matematyką ubezpieczeniową i finansową

Inne wersje językowe tej kategorii: 8

[Fraternity Mozilla]
Ostatnia zmiana:
czerwca 26, 2016 at 10:28:58 UTC
Nauka i edukacja
Zakupy
Społeczeństwo
Sport
All Languages
Kultura i sztuka
Biznes
Komputery
Gry
Zdrowie
Dom
Media
Wypoczynek
Leksykon
Regionalne