Atlas zalewowych obszarów Odry
Atlas obejmujący dolinę Odry z zaznaczonymi istniejącymi typami środowisk, wodami oraz informacjami z zakresu gospodarki wodnej.
Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
Struktura, działalność, wydawnictwa. Instytut prowadzi badania naukowe z zakresu biologii, ekologii i ekofizjologii organizmów morskich, oceanografii fizycznej, chemii i geologii morza oraz ochrony środowiska morskiego.
Instytut Oceanologii PAN
Informacje o Instytucie, badaniach naukowych, wydawnictwach, aktualności.
Komitet Badań Morza PAN
Cele, skład, struktura, dane adresowe.
Nasz Bałtyk
Historia Bałtyku, jego cechy morfometryczne, brzegi i wybrzeża, hydrologia, flora i fauna, zasoby naturalne, występujące zanieczyszczenia, ochrona Bałtyku.
Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne
Wspiera rozwój i upowszechnia dorobek hydrobiologii oraz nauk społecznych. Informacje o działalności, statut, sprawozdania, kursy, nagrody.
Program dla Odry 2006
Historia, cele, aktualności i informacje na temat realizacji kompleksowego programu działań odnoszących się do rzeki Odry.
Stacja Morska na Helu
Placówka naukowo-badawcza Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Programy i projekty, dział o życiu Bałtyku.
Szkoła hydrologii
Doroczne, kilkudniowe spotkanie specjalistów z całej Polski zajmujących się problematyką hydrologii.
Wikipedia: Hydrologia
Zbiór haseł związanych z hydrologią w Wolnej Encyklopedii Internetowej.
Zakład Hydrologii i Zasobów Wodnych SGGW Warszawa
Specjalizacje zakładu to ochrona i rekultywacja ekosystemów wodnych, zintegrowana gospodarka wodna. Skład osobowy, wykładane przedmioty, oferowane usługi, udział w projektach.
Zakład Hydrologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ w Krakowie
Problematyka badań, pracownicy, historia Zakładu, granty badawcze, publikacje, informacje i materiały dla studentów. Kursy z hydrologii.
Zakład Hydrologii Politechniki Krakowskiej
Aktualności hydrologiczne z regionu ze zdjęciami. Dydaktyka, pracownicy, projekty badawcze, zlewnie badawcze. Model hydrologiczny WISTOO. "Szkoła hydrologii". Konferencja "Las i woda".
Żychowski Józef
Doktor nauk o ziemi o sobie, swoich badaniach, publikacjach i dydaktyce. Koncentruje się na problematyce wpływu cmentarzy na wody gruntowe.

Inne wersje językowe tej kategorii: 6

[Scuba Mozilla]
Ostatnia zmiana:
kwietnia 3, 2016 at 20:06:17 UTC
Nauka i edukacja
Zakupy
Społeczeństwo
Sport
All Languages
Kultura i sztuka
Biznes
Komputery
Gry
Zdrowie
Dom
Media
Wypoczynek
Leksykon
Regionalne