Grupy ludzi prowadzące działalność naukową lub edukacyjną z zakresu historii: towarzystwa i inne stowarzyszenia naukowe, koła naukowe, koła i towarzystwa miłośników, kluby, fundacje oraz sekcje tematyczne stowarzyszeń naukowych.

kategorie 1

Zobacz także: 1

Historia Idei
Forum Studenckiego Koła Naukowego Historii Idei Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Ośrodek „Karta”
Zajmuje się dokumentowaniem i upowszechnianiem historii najnowszej Polski i Europy Wschodniej, niesieniem wiedzy o człowieku współczesnym oraz szerzeniem tolerancji i demokracji.
Polskie Towarzystwo Historyczne
Aktualności, władze, statut, historia, działalność, wydawnictwa.
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Łodzi
Władze, historia, aktualności, odczyty, konferencje, publikacje. Materiały dla uczestników olimpiad historycznych i nauczycieli historii.
Radomskie Towarzystwo Naukowe
Informacje o historii Towarzystwa, kierunkach badań i działalności wydawniczej.
Sakwa
Stowarzyszenia Poszukiwaczy Śladów Historii. Statut stowarzyszenia, rozbudowane forum, galeria.
Solidarność Walcząca
Wydawnictwa, fotografie, prezentacja działaczy.
Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa
Historia i działalność towarzystwa, wydawnictwa, sesje naukowe, biblioteka.
Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919
Historia i działalność towarzystwa, aktualności, wydawnictwo.
Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji
Krakowski oddział stowarzyszenia zrzeszającego specjalistów wielu dziedzin, którzy działają na rzecz współczesnego funkcjonowania dawnych fortyfikacji.
Związek Szlachty Polskiej
Organizacja społeczno-kulturalna zrzeszająca szlachtę dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Inne wersje językowe tej kategorii: 11

[Davinci Mozilla]
Ostatnia zmiana:
marca 11, 2014 at 23:38:56 UTC
Nauka i edukacja
Zakupy
Społeczeństwo
Sport
All Languages
Kultura i sztuka
Biznes
Komputery
Gry
Zdrowie
Dom
Media
Wypoczynek
Leksykon
Regionalne