kategorie 2

Zobacz także: 1

Archiwum Emigracji
Informacje o zasobie, galeria sztuki emigracyjnej, indeks nazwisk.
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie
Specjalistyczne archiwum, którego celem jest gromadzenie, ewidencjonowanie oraz udostępnianie materiałów archiwalnych jednostek organizacyjnych PAN w Krakowie, PAU, stowarzyszeń i instytucji naukowych oraz spuścizn ludzi nauki i kultury.
Archiwum PAN w Poznaniu
Archiwum PAN w Poznaniu przechowuje akta placówek PAN i innych instytucji naukowych, gromadzi materiały pochodzenia prywatnego w postaci spuścizn po uczonych z Poznania i Wielkopolski.
Archiwum PAN w Warszawie
Archiwum PAN w Warszawie gromadzi i przechowującą materiały archiwalne jednostek organizacyjnych PAN, spuścizny uczonych, oraz dokumentacje towarzystw i instytucji naukowych.
Archiwum Polskiego Radia
Informacje o zasobach.
Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Opis i zawartość archiwum, historia, zadania, zespoły.
Baza Spuścizna - Archiwa Krakowskie
Baza Spuścizna opisuje archiwa osobiste ludzi nauki i kultury, rozproszone po różnych archiwach krakowskich.
Centralne Archiwum Wojskowe
Strona Centralnego Archiwum Wojskowego oraz Biuletyny Wojskowej Służby Archiwalnej.
Narodowe Archiwum Cyfrowe
Prezentuje i przeszukuje zdigitalizowane on-line fotografie oraz opisy nagrań ze zbiorów Narodowego Archiwum.
Stowarzyszenie Archiwistów Polskich
SAP jest stowarzyszeniem o charakterze naukowo-zawodowym, którego celem jest propagowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi archiwistyki, upowszechnianie wiedzy o archiwach i archiwaliach, oraz doskonalenie kwalifikacji zawodowych archiwistów.

Inne wersje językowe tej kategorii: 16

[Atlas Mozilla]
Ostatnia zmiana:
lipca 1, 2016 at 11:54:11 UTC
Nauka i edukacja
Zakupy
Społeczeństwo
Sport
All Languages
Kultura i sztuka
Biznes
Komputery
Gry
Zdrowie
Dom
Media
Wypoczynek
Leksykon
Regionalne