Grupy ludzi prowadzące działalność naukową lub edukacyjną z zakresu ekologii: towarzystwa i inne stowarzyszenia naukowe, koła naukowe, koła i towarzystwa miłośników, kluby, fundacje oraz sekcje tematyczne stowarzyszeń naukowych.

Zobacz także: 2

Beskidzka Grupa Ekologiczna
Działalność stowarzyszenia, którego celem jest powstrzymanie dewastacji miejsc i obiektów przyrodniczo cennych.
Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego
Organizacja, statut i działalność biura. Aktualne problemy ekologiczne i bazy danych dotyczące lobbingu ekologicznego, konsumenckiego i lobbingu korporacji.
Centrum Doskonałości Recyklingu Materiałów
Działalność Centrum, promocja i badania metod związanych z recyklingiem.
Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska
Działalność dokumentacyjna, badania naukowe i publikacje, wydawnictwa, edukacja przyrodnicza, informacje o ochronie przyrody na terenie Górnego Śląska.
Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju
O fundacji, wydarzeniach, programach działań, publikacjach.
Eko Idea
Organizacja, której celem jest zmienianie stylów konsumpcji i sposobów wykorzystywania zasobów naturalnych na bardziej przyjazne dla przyrody.
Eko Inicjatywa
Stowarzyszenie działające na rzecz środowiska w rejonie Kwidzyna: aktualności, publikacje, raporty, ludzie.
Ekorianie
Koło Ekologiczne działające przy Uniwersytecie Śląskim: artykuły, projekty.
Ekospotkania - Warszawa
Comiesięczne spotkania integracyjne nieformalnej grupy ludzi, którzy interesują się zagadnieniami dotyczącymi ochrony środowiska i ekorozwoju.
Europejskie Towarzystwo Ekorozwoju
Struktura, statut i działalność towarzystwa, akcje edukacyjne.
Federacja Zielonych Gaja
Niezależna, apolityczna organizacja społeczna, działająca na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Federacja Zielonych w Białymstoku
Serwis informacyjny na temat ekologii, ochrony środowiska i cywilizacji prowadzony przez Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku.
Fundacja ARMAAG
Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. Informacje o Fundacji, wyniki pomiarów zanieczyszczeń on-line, komunikaty o stanie powietrza.
Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wsparcie zrównoważonego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego: edukacja ekologiczna, zielone szkoły, warsztaty "Święto Kaszy", "Święto Ptaków" i "Tydzień Indiański".
Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej "Zielona Akcja"
Charakterystyka dzialności: informacje na temat ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju, edukacji ekologicznej, Programów Gospodarki Odpadami.
Fundacja im. Heinricha Bölla
Przedstawicielstwo w Polsce niemieckiej fundacji wspierającej działania na rzecz równości płci, zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich, praw człowieka, ochrony środowiska.
Fundacja im. Nowickiego
Konkursy na najlepszych absolwentów wyższych uczelni w dziedzinie ochrony środowiska.
Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich
Działalność, statut, informacje o stanie środowiska, Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej.
Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego "JASTRZĄB"
Organizacja wspierająca opracowywanie, promocję i wdrażanie technologii chroniących środowisko naturalne.
Fundacja Pro-Eko Szopienice
Aktualności, informacje o fundacji, wydawnictwie i Szopienicach.
Fundacja Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody
Organizacja promująca zabytki polskiej przyrody i kultury.
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
Organizacja, wspierane projekty, sprawozdania z działalności.
Gdańska Fundacja Wody
Organizator profesjonalnych szkoleń i seminarów związanych z ochroną środowiska: gospodarką wodną, gospodarką ściekową, gospodarką odpadami komunalnymi, eksploatacją basenów kąpielowych. Organizator międzylaboratoryjnych badań porównawczych w zakresie mikrobiologii wody AQUA.
Greenpeace
Aktualne kampanie, wiadomości, informacje o organizacji.
Klub Gaja
Stowarzyszenie obrońców Ziemi, ludzi i zwierząt. Informacje o Klubie, jego działalność, członkowie.
Klub OK!
Organizacja walcząca z totalitaryzmami i rasizmem, broniąca praw zwierząt. Informacje o działalności.
Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast
Stowarzyszenie szefów firm utylizujących odpady i śmieci. Skład, kalendarium wydarzeń (konferencje i zjazdy) oraz galeria zdjęć i lista ogłoszeń. Do ściągnięcia wyciągi prawne i ustawy dotyczące oczyszczania i utylizacji odpadów.
Liga Ochrony Przyrody
Działalność, zarząd główny i zarządy okręgowe, dane kontaktowe.
Miasta dla rowerów
Porozumienie organizacji ekologicznych działających na rzecz ekologicznego transportu w miastach, zwłaszcza tworzenia infrastruktury przyjaznej dla rowerów.
Most / Eco
Serwer organizacji pozarządowych, w większości ekologicznych. Katalog użytkowników i list dyskusyjnych.
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska
Informacje o Fundacji, działalność, dokonania, aktualności, Ekologiczne Biuro Konsultacyjne.
Narwiańskie Towarzystwo Ochrony Środowiska
Cele i zadania Towarzystwa, zarząd, realizowane projekty, organizacje współpracujące, informacje o Narwiańskim Parku Narodowym.
Obywatelska Liga Ekologiczna
Trójmiejska Grupa Federacji Zielonych. Grupa przyjaciół, dla których wspólna praca na rzecz Ziemi, dla najbliższego otoczenia, jest ważną formą aktywności.
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
Organizacja zajmująca się ochroną dziko żyjących gatunków ptaków, ich siedlisk i szlaków wędrówek. Prezentacja prowadzonych kampanii i programów oraz wydawanych publikacji.
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
Łódzkie stowarzyszenie ekologiczne zajmujące się edukacją ekologiczną dla dzieci i młodzieży, szkoleniami dla nauczycieli, a także prawami zwierząt.
Polska Zielona Sieć
Międzynarodowa organizacja CEE Bankwatch Network monitorująca działalność międzynarodowych instytucji finansowych w kontekście ochrony środowiska i sytuacji społecznej.
Polski Klub Ekologiczny - okręg wielkopolski
Informacje o organizacji, koła, biuletyn, działalność, konkursy.
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra"
Organizacja zajmująca się aktywną ochroną przyrody. Aktualności przyrodnicze, realizowane projekty, oferta edukacyjna, czasopismo oraz informacje dla miłośników przyrody.
Polskie Towarzystwo Służb Ochrony Przyrody
Informacje o organizacji i kołach terenowych, aktualności.
Recal
Organizacja zajmująca się odzyskiem i edukacją w zakresie odzysku aluminiowych puszek.
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu
Prezentacja działalności ekologicznej w regionie, informacje na temat chronionych gatunków roślin i zwierząt.
Społeczny Instytut Ekologiczny
Stowarzyszenie non profit, którego celem jest pomoc merytoryczna i organizacyjna dla ruchu ekologicznego, promowanie i wzmacnianie inicjatyw ekologicznych oraz wspieranie rozwóju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.
Stowarzyszenie dla Natury "Wilk"
Stowarzyszenie istnieje od 1996 roku. Zajmuje się ochroną przyrody, a szczególnie działaniami na rzecz ssaków drapieżnych - wilków, rysi, borsuków i wielu innych gatunków.
Stowarzyszenie Polskich Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami
Informacje o Stowarzyszeniu i jego działalności, aktualności.
Stowarzyszenie Proekologiczne Słupia
Informacje o stowarzyszeniu i realizowanych projektach.
Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi
Organizacja działająca na rzecz likwidacji źródeł konfliktów na styku wymogów ochrony przyrody i dążeń społeczności lokalnych.
Towarzystwo Bory Dolnośląskie
Informacje o działalności, przedsięwzięciach i planach na przyszłość. Także ochrona przyrody, charakterystyka przyrodnicza, historyczna i turystyczna Borów Dolnośląskich.
Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody
Towarzystwo związane ze środowiskiem strażników ochrony przyrody, powstało z inicjatywy członków i sympatyków Interwencyjnej Grupy Rejonowej Straży Ochrony Przyrody w Krakowie.
Towarzystwo Ochrony Puszczy Białowieskiej
Towarzystwo, którego celem jest kształtowanie w społeczeństwie postaw sprzyjających ochronie Puszczy Białowieskiej (poprzez prowadzenie edukacji przyrodniczej i wydawanie biuletynu "Puszcza").
WWF Polska - Światowy Fundusz Na Rzecz Przyrody
Prezentacja programu WWF dla Polski oraz działań organizacji w Polsce i za granicą. Zbiór publikacji oraz galeria fotografii polskiej przyrody.
Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze
Informacje o stowarzyszeniu, jego działalności i ochronie przyrody na terenie Sudetów Zachodnich.
Zieloni 2004
Aktualności, dokumenty, struktura, kampania wyborcza.
Zieloni RP
Zieloni o orientacji centrowej. Cele programowe, struktura, aktualności.

Inne wersje językowe tej kategorii: 1

[Atlas Mozilla]
Ostatnia zmiana:
grudnia 7, 2016 at 23:05:07 UTC
Nauka i edukacja
Zakupy
Społeczeństwo
Sport
All Languages
Kultura i sztuka
Biznes
Komputery
Gry
Zdrowie
Dom
Media
Wypoczynek
Leksykon
Regionalne