Kategoria zawiera strony poświęcone obszarom Natura 2000 lub sieci obszarów Natura 2000. Natura 2000 to sieć obszarów chronionych w Unii Europejskiej. Zostały wprowadzone jako formy ochrony przyrody w Polsce wraz z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880). Obszary Natura 2000 chronią typy siedlisk przyrodniczych oraz gatunki roślin i zwierząt będące szczególnie cennymi i zagrożonymi składnikami różnorodności biologicznej Europy.
Natura 2000 a turystyka
Informacje o sieci Natura 2000 w Polsce, o gospodarowaniu i wykorzystaniu obszarów.
Natura 2000 w dolinie Odry
Charakterystyka sieci obszarów Natura 2000 w dolinie Odry w Czechach, Polsce i Niemczech.
Ostoje Natura 2000 na Dolnym Śląsku
Informacje o Natura 2000 oraz charakterystyka obszarów Natura 2000 w województwie dolnośląskim.
[Atlas Mozilla]
Ostatnia zmiana:
maja 20, 2016 at 21:24:05 UTC
Nauka i edukacja
Zakupy
Społeczeństwo
Sport
All Languages
Kultura i sztuka
Biznes
Komputery
Gry
Zdrowie
Dom
Media
Wypoczynek
Leksykon
Regionalne